Prikkbelastning ved brudd på forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring

Saken på høring

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen mm. Formålet er å bedre trafikksikkerheten.

Høringsdokumentene finner du her.

Dette mener Trygg Trafikk

Trygg Trafikk støtter forslagene som er på høring. Uoppmerksomhet under kjøring er et voksende trafikksikkerhetsproblem i Norge. Bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring er forbudt, men det er behov for å øke etterlevelsen av forbudet. Boten er imidlertid for lav sett i forhold til lovbruddets alvorlighetsgrad og foreslått prikkbelastning, og vi anbefaler at denne økes.

Høringsinnspillet vårt kan du lese her

 

Slik ble beslutningen