Saken på høring

På vegne av Samferdselsdepartementet foreslår Vegdirektoratet et påbud om alkolås i alle minibusser og busser (kategori M2 og M3) som driver løyvepliktig persontransport i Norge. Det anbefales unntak fra påbudet for drosjer i kategorien M1, inntil det er etablert gode og sikre metoder for montering av alkolås i slike kjøretøy. Videre vil vi avvente til nytt typegodkjenningsdirektiv (jf. CENELEC Standard 504536-7), som stiller krav om at bilens system skal være forberedt for ettermontering av alkolås, er på plass.

Når det gjelder installasjon av alkolås og service på denne foreslår vi at arbeid på alkolås skal utføres på spesialverksteder, såkalt «alkolåsverksteder», som må godkjennes av Statens vegvesen.

Her finner du høringsdokumentene. 

Dette mener Trygg Trafikk

Alkolås er et viktig supplement i arbeidet for å forebygge de alvorligste trafikkulykkene. iller Trygg Trafikk er derfor positiv til innføring av påbud om alkolås i buss og minibuss. Påbudet bør utvides til å omfatte drosjer i kjøretøysgruppe M1, for å bedre effekten av tiltaket.

Høringsinnspillet vårt kan du lese her.

Dette ble resultatet

Det innføres påbud om bruk av alkolås i kjøretøy som brukes i transport mot vederlag fra 1. januar 2019. Alkolåspåbudet gjelder i første omgang for norske busser og minibusser som benyttes til persontransport mot vederlag. Disse transportselskapene vil få en overgangsordning på fem år for å gi tid for å innrette seg. Ved en senere endring kan alkolåspåbudet eventuelt også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer.

Pressemeldingen fra regjeringen kan du lese her.