Startskudd for Barnas transportplan 2022–2033
27. november 2019

Startskudd for Barnas transportplan 2022–2033

– Barnas transportplan er en viktig del av arbeidet med Nasjonal transportplan, og vi ser frem til å gi våre innspill, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Fylkesveinettet må rustes opp!
27. mars 2018

Fylkesveinettet må rustes opp!

Risikoen for å omkomme eller bli hardt skadd i veitrafikken er langt høyere på fylkesveinettet enn på riksveinettet. Det er et nasjonalt problem som trenger en snarlig politisk løsning.
Les artikkel
Nødvendig med bred innsats mot rus i trafikken
27. mars 2018

Nødvendig med bred innsats mot rus i trafikken

Ruspåvirket kjøring øker ulykkesrisikoen og fører til mange alvorlige trafikkulykker. Målrettet og bred innsats er nødvendig for å bli kvitt dette alvorlige trafikksikkerhetsproblemet.
Les artikkel
Trafikantrettet arbeid må styrkes
19. mars 2018

Trafikantrettet arbeid må styrkes

Trafikksikkerhetspolitikk dreier seg som regel om nye og sikrere veier. Men det er gjennom bedre trafikantatferd vi kan forebygge flest alvorlige trafikkulykker.
Les artikkel
Flere syklister og fotgjengere må ikke føre til flere alvorlige trafikkulykker
19. mars 2018

Flere syklister og fotgjengere må ikke føre til flere alvorlige trafikkulykker

Myndighetene vil at flere skal sykle og gå. Det er positivt for miljøet og folkehelsen, men må følges opp med bedre trafikksikkerhet for syklister og fotgjengere.
Les artikkel
Farten må ned på ulykkesutsatte veistrekninger
19. mars 2018

Farten må ned på ulykkesutsatte veistrekninger

Sammenhengen mellom fart, ulykkesrisiko og skadeomfang er svært godt dokumentert. Lavere fart på ulykkesutsatte veistrekninger er helt nødvendig for å nå nasjonale trafikksikkerhetsmål.
Les artikkel
Trafikksikkerhet må ha høy politisk prioritet
28. november 2017

Trafikksikkerhet må ha høy politisk prioritet

Det er et nasjonalt mål å redusere antallet som omkommer eller bli hardt skadet i veitrafikken til maksimalt 350 mennesker innen 2029. Skal vi lykkes må trafikksikkerhet ha høy politisk prioritet.
Les artikkel