Informasjon om valgfaget «Trafikk»

Trafikk er et av valgfagene i ungdomsskolen. Trafikalt grunnkurs kan være en del av valgfaget trafikk.

Valgfaget trafikk er på 57 klokketimer, og den nye læreplanen i valgfaget trafikk er delt inn i tre kjerneelementer :

1.Samhandling i trafikken

2. Ansvar og risikoforståelse

3. Folkehelse og miljø.

Valgfaget kan gjøres slik at det går an å ta trafikalt grunnkurs som en del av faget. Utdanningsdirektoratet har laget en veiledning til valgfaget trafikk. Denne veiledningen gir råd og tips om hvordan du kan arbeide med læreplanen.

Det er opp til hver skole å bestemme hvilke valgfag de ønsker å tilby elevene. De som ønsker å legge til rette for at elevene kan ta trafikalt grunnkurs som en del av valgfaget, må følge bestemmelsene i Trafikkopplæringsforskriftens kapittel 8 som blant annet sier at:

  • eleven går i niende eller høyere klassetrinn
  • eleven har vært til stede i minst 80 prosent av tiden herunder hele førstehjelpsopplæringen
  • undervisningen ikke gjennomføres med flere enn 18 elever.

Kjøring i mørket inngår ikke som en del av valgfaget.

For å kunne tilby trafikalt grunnkurs må læreren som underviser ha gjennomført et studie ved Nord Universitets studiested Stjørdal.

Dokumenter

Veileder - bokmål
Veileder er tverrfaglig og basert på den gamle læreplanen.
Veileder - nynorsk
Veileder er tverrfaglig og basert på den gamle læreplanen.

Spørsmål og svar

Hvem kan undervise i valgfaget trafikk?

Alle lærere med interesse for trafikk kan undervise i valgfaget trafikk. Dersom en skole  tilbyr trafikalt grunnkurs som en del av valgfaget trafikk, må læreren som underviser i faget ha gjennomgått studiet «Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk» ved Nord Universitet i Stjørdal.

Det er videre viktig at skoler følger trafikkopplæringsforskriften §8 om trafikalt grunnkurs.

Hvor registrerer vi at elevene tar trafikalt grunnkurs?

I trafikkopplæringsforskriften paragraf 5-13 Trafikkopplæring i det offentlig skoleverk står det følgende:

Offentlig skole som tilbyr trafikkopplæring må før opplæringen starter gi skriftlig underretning til regionvegkontoret med opplysninger om organisasjonsnummer, skolens adresse, undervisningsansvarlig (rektor) og hva slags trafikkopplæring skolen tilbyr. Skolen må også opplyse om hvilket undervisningspersonell som benyttes i øvingskjøringen og den obligatoriske opplæringen og hvilken kompetanse disse har.

Underretningen registreres i Trafikkskole-, sensor- og kursarrangørregisteret (TSK-registeret).

Ved endringer i, eller opphør av, opplæringstilbud, undervisningsansvarlig, undervisningspersonell eller andre forhold som har betydning for trafikkopplæringen, skal skriftlig melding straks sendes til regionvegkontoret.

Hvem kan hjelpe oss med gjennomføring av emnet "trafikant i mørke"?

Dersom en skole ikke har mulighet til å gjennomføre mørkerkjøringsdelen som beskrevet i trafikkopplæringsforskriften § 8-1 Generelt om trafikalt grunnkurs må eleven henvises videre til en trafikkskole for denne delen. Det er også mulig for skoler å lage en samarbeidsavtale med en eller flere trafikkskoler i nærmiljøet for gjennomføring av denne delen.

Hvem kan hjelpe oss med gjennomføring av førstehjelpsdelen?

Trygg Trafikk har noe undervisningsmateriell knyttet til førstemann på skadestedet.

Kontakt videre den lokale Røde Kors avdelingen for et mulig førstehjelpskurs, eller for lån av utstyr til undervisningen. Har andre i din kommune førstehjelpskurs og kan komme på skolen for å lære det bort?

Det finnes også førstehjelpskurs som lærerne kan ta, eller førstehjelpsdukker som skolene kan kjøpe inn som undervisningsmateriell. Mange av dukkene kommer med instruksjonsbøker og opplæringsfilmer.

Finnes det lærebøker til valgfaget trafikk?

 

Trygg trafikk utarbeider for tiden en digital lærebok som lanseres høsten 2020. Denne er selvsagt i tråd med de nye læreplanene og vil inneholde mange gode tekster og oppgaver.

I tillegg anbefaler vi å bruke temasiden for valgfaget trafikk på naturfag.no og veiledningen til valgfaget trafikk på Utdanningsdirektoratets sider.

Kan mopedopplæring være en del av valgfaget trafikk?

Ja, men det forutsetter at:

  • skolen har en lærer som har gjennomført kurset Moped – spesialutdanning for lærere ved Nord universitet
  • skolen har egen motorsykkel og egne mopeder til elevene
  • elevene har gjennomført trafikalt grunnkurs før mopedopplæringen starter
  • mopedopplæringen ikke går på bekostningen av kompetansemålene i valgfaget trafikk
  • opplæringen gjennomføres i tråd med læreplan for mopedopplæring.

Trygg Trafikk anbefaler at moped holdes utenfor valgfagstimene. Et av formålene til valgfaget er å utvikle ansvarlige og selvstendige trafikanter uavhengig av om elevene i fremtiden ønsker å ta førerkort eller ikke

Kan båtførerprøven være en del av valgfaget trafikk?

Nei. Formålet med faget er knyttet til veitrafikk og skal ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer som fotgjengere, syklister og passasjerer.