Bøtekalkulator

Har du kjørt for fort eller bare lurer på konsekvensene av å bryte fartsgrensene? Her kan du lære mer om det, og teste ut noen faktorer. 

1. Velg kjøretøy
  • Motorsykkel

  • Personbil

2. Velg veitype

Tettbygd strøk

Utenfor tettbygd strøk

Motorvei

3. Velg fartsgrense
4. Hvor fort kjørte du?
km/t
Beregn
Beregn bot

Beregn bot

DU FÅR EN BOT PÅ

0 kr.

Du får ingen bot

Boten kan ikke beregnes ved hastigheter over 300 km/t

Hvis du har hatt førerkort i 3 år eller mer:

  • Du får også en betinget inndragelse av ditt førerkort.

Hvis du har hatt førerkort i mindre enn 3 år:

  • Du får også kjøreforbud.

Du mister førretten

Straffereaksjoner som bøter og fengsel kan også være aktuelt.

Du får prikker i førerkortet.

Er du i prøvetid får du prikker.

En lastebil må ikke kunne kjøre raskere enn 80 km/t:
Du vil bli straffet, dersom det er foretatt inngrep i fartssperren.

En buss i klasse 1 eller 2 må ikke kunne kjøre raskere enn 70 km/t.
Du vil bli straffet, dersom det er foretatt inngrep i fartssperren.

En buss i klasse 3 må ikke kunne kjøre raskere enn 80 km/t.
Du vil bli straffet, dersom det er foretatt inngrep i fartssperren.

Maks tillatt hastighet for tilhenger uten brems er 60 km/t

Maks tillatt hastighet for tilhenger med brems er 80 km/t

Egne regler gjelder for strekninger med veiarbeid.

Dine valg:

Dette resultatet er kun basert på faktorene i kalkulatoren, og må ikke betraktes som en reell vurdering av faktiske individuelle forhold. Kalkulatoren tar ikke hensyn til faktorer som prøvetid, prikkbelastning, skjerpende omstendigheter eller særskilte fartsgrenser.

Viktig informasjon:

Hensikten med bøtekalkulatoren er å gi publikum en orientering om bøtesatser for fartsovertredelser. Det er ikke faste straffereaksjoner i Norge for fartsovertredelser. Det er derfor ingen garanti for at kalkulatoren gir samme resultat som reelle forhold. Ikke alle kjøretøykategorier er inkludert i kalkulatoren. Tekniske feil eller manglende oppdatering i kalkulatoren kan også forekomme.

Les mer om bøter og straff hos Politiet; Gebyrer og bøter 

Mer informasjon om kjøring med tilhenger hos Statens Vegvesen; Tilhengerkalkulator