Samling med Trafikksikkerhets-ambassadørene

I høst arrangerte vi oppstartssamling for nye TS-ambassadører 2022 her i Agder. Det ble to dager med fyldig innhold, først på Strand Hotell Fevik i øst, og dagen etter på Rosfjord Strandhotell i vest.

TS-ambassadørene er et fylkeskommunalt prosjekt som sikrer at arbeidet med trafikksikkerhet i den videregående opplæringen blir godt dekket i fylket. Dette skjer gjennom elevenes innsats ved sin skole, og med ung-til-ung-formidling.

Dette skoleåret startet uten korona-restriksjoner, og vi gleder oss til å følge med på alt det gode trafikksikkerhetsarbeidet ambassadørene skal jobbe med rundt forbi i fylket.

For å bli inspirert til å komme i gang med jobben, samlet vi alle til en lærerik dagssamling med tett program for både ambassadører og kontaktpersoner. De fikk lytte til både politiets oppgaver og bidrag fra øst og vest, Statens Vegvesen fortalte om kjøretøykontroll, de fikk delta på Nullvisjonen Agders opplegg med «veltepetter» og «bråbrems», og høre om tiltakene til Trafoen/18pluss, i tillegg til det Trygg Trafikk og Agder Fylkeskommune kan bidra med i løpet av året.

Vi er et sterkt lag som jobber for trafikksikkerhet i Agder, som sammen bidrar til å følge opp en viktig målgruppe mellom 16 og 19 år i vår region. Nå er disse TS-ambassadørene godt rustet for et innholdsrikt skoleår, og fulle av iver til å komme i gang med jobben. Elevene er allerede godt i gang med planleggingen, og det første vi kan forvente oss å se resultater fra er årets refleksdag som går av stabelen 20. oktober. Denne dagen markeres nasjonalt, men ikke minst også lokalt ved hjelp av fylkets videregående skoler og våre TS-ambassadører.