Sykkel og aktivitetsgården på Sandnes

Sandnes -sykkel og aktivitetsgård anlegget er eid og driftes av Sandnes kommune. Trygg Trafikk er ansvarlig for kurs og anbefalt undervisningsopplegg på anlegget. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland, FTU bevilger årlig penger til lærerkurs, sykler og busstransport av elever til anlegget.

Fylkeskommunen har et mål om at flere skal bruke sykkel som fremkomstmiddel, og fylket skal stimulere kommunene/ skolene til å gi elevene trafikkopplæring, som en del av det å fremme trygg skolevei. Trygg Trafikk har i oppdrag å utvikle undervisningsopplegg for trafikkopplæring i skole og barnehage, og sykkelopplæring er et innsatsområde ihht læreplanene for 4.- 7. klasse.

Forberedelser før besøket

  • Alle lærere som skal besøke Sykkelgården må deltar på lærerkurs, etter det bestilles tid for bruk av sykkelgården- anlegget.
  • Påmelding gjøres på nettstedet Aktiv kommune/ Sandnes hvor ansvarlig lærer/ leder booker dato, tid og antall personer.
  • Ansvarlig lærer bestiller selv buss for klassen,  og foreldre/foresatte.
  • Undervisning i forkant. Del klassen inn i 7 grupper, en for hver post med øvelser. Alle elever må kjenne til innhold og oppgaver for alle 7 poster.
  • Avtale med foreldre/ foresatte om å delta som gruppeledere under besøket, og informer om øvelsene de skal delta i.
  • Gå gjennom HMS-rutiner for lærer sitt ansvar på skoletur, og informer alle om å ta med sykkelhjelm og klær for å være ute.
  • Opplegget på sykkelgården er tilpasset elever i 10-12 års alderen. Vi anbefaler maksimalt 30 elever pr. økt, i grupper på ca. 4-5 elever pr. post. Lærer gjennomfører undervisningen, med voksne/ foreldre som gruppeledere. Det er gratis utlån av sykler til elevene og voksne.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland FTU har vedtatt å betale for busstransporten av klasser for skoler som har deltatt på lærerkurs (så langt budsjettet holder).

All praktisk informasjon vil bli sendt ut automatisk etter påmelding. Det er nå satt opp 7 poster (skilt) på trafikkanlegget som forteller hva dere skal øve på og kunne etter endt innsats. Disse postene/ oppgavene er viktig å gå gjennom før ankomst. Både elever, lærere og foresatte som skal bistå, må kjenne til disse oppgavene.

Undervisning i forkant av besøket

For at elevene skal få mest mulig utbytte av opplæringen på sykkelgården, bør opplegget kombineres med teoretisk undervisning. Vi anbefaler å logge inn via Feide på Sykkeldyktig.no, og gjennomføre teorikurset «God start» med elevene. Det er lagt til rette for både hjemmeundervisning og digital klasseromundervisning. https://sykkeldyktig.no/nn/.

Vi anbefaler uansett alle lærere å benytte den nye læringsportalen www.sykkeldyktig.no , et digitalt sykkelopplæringsverktøy for 4.- 7. klasse, med forslag til hjemmearbeid og digital klasseromsundervisning.

Gunn-Rita  Dahle Flesjå
Gunn-Rita Dahle Flesjå Rådgiver sykkelopplæring
Francis Hess
Francis Hess Spesialrådgiver Rogaland