Barnehagen i Trafikken

Vi arrangerer kurs for barnehageansatte i hele landet, året igjennom. På disse får kursdeltagerne en grundig innføring i hvordan de på en enkel og morsom måte kan drive med trafikksikkerhet i barnehagen.

Ny rammeplan for barnehagen trådte i kraft høsten 2017. Trygg Trafikk har fått mandatet til å kurse barnehagelærere og barnehagestudenter til å jobbe med trafikk i barnehagen jmf. Stortingsmelding 40.

Kurset vårt tar opp det barnehagens personale trenger å kunne når det gjelder trafikksikkerhet. Vi  legger vekt på bruken av nærmiljøet for å øke barnas bevissthet og gjøre dem tryggere i trafikken. Det er ute i trafikken barna gjør seg de beste erfaringene.

Temaer på kurs:

 • Trafikkpedagogikk
 • HMS
 • Trafikk i Rammeplanen
 • Barnas Trafikklubb
 • Sikring i bil og buss
 • Med barn i trafikken
 • Foreldresamarbeid
 • Rutiner på tur
 • Barns forutsetninger

Varighet:

Vi tilbyr kursene som:

 • Halvdagskurs
 • Heldagskurs

Varigheten kan også tilpasses fra 2-7,5 timer. Hovedinnholdet er det samme i alle kursene, men på  de lengre kursene, går vi mer i dybden på hvert tema.

Interessert i kurs? Ta kontakt med distriktsleder i ditt fylke for mer informasjon.