Snart barnehagelærer

På kurs med Trygg Trafikk får studentene en grundig innføring i hvordan de på en enkel og morsom måte kan drive med trafikksikkerhet i barnehagen.

I dette kurset får deltagerne en innføring i trafikkrelaterte temaer det er viktig for barnehagelærere å ha kompetanse om. Ny rammeplan for barnehagen trådte i kraft høsten 2017. I kurset viser vi eksempler på hvordan barnehagelærerne kan arbeide med fagområder i rammeplanen knyttet til trafikk.

Vi legger også vekt på bruken av nærmiljøet for å øke barnas bevissthet og gjøre dem tryggere i trafikken; det er ute i trafikken barna gjør seg egne erfaringer med trafikk.

Temaer på kursene:

 • Trafikkpedagogikk
 • HMS
 • Trafikk i Rammeplanen
 • Barnas Trafikklubb
 • Sikring i bil og buss
 • Med barn i trafikken
 • Foreldresamarbeid
 • Rutiner på tur
 • Barns forutsetninger

Varighet:

Vi holder primært kurs på 2. året av utdanningene.

 • Heldagskurs (6 timer)
 • Halvdagskurs (3 timer)