Snart barnehagelærer

Dette kurset er for deg som studerer for å bli barnehagelærer. Her lærer du alt du ikke visste at du må kunne når du skal arbeide i barnehage. Vi tilbyr digitale kurs til alle barnehagelærerutdanningene i Norge og fysiske kurs når det er mulig.

Hvor mye tid vil dette ta? 

Kurset kan gjennomføres på en eller to dager. Lærestedet bestemmer selv hva som er ønskelig. Tidsbruk per dag er ca. 3,5 -4 timer, inkludert pauser.

Trygg Trafikk erfarer at det beste for læringen er at studentene gjennomfører kurset over to dager med noen måneders mellomrom, f. eks en økt før de har vært i praksis og en etterpå. Dersom det ikke lar seg gjennomføre, tilpasser vi kurset slik at det gjennomføres i løpet av en dag (dette er opp til studiestedet).

Det utstedes kursbevis til studenter som gjennomfører kurset.

Ønsker dere at vi skal holde digitalt kurs for dere?

Ta kontakt med kurs@tryggtrafikk.no eller Trygg Trafikk i eget fylke Regionkontor • Trygg Trafikk for å avtale tidspunkt.

Mer om kurset

Nysgjerrig på kurset?

Nysgjerrig på kurset?

Her er oversikt over de temaene som berøres i våre BLU-kurs. Kurset gjennomføres over Zoom med støtte i innhold fra Rise, Mentimeter, kahoot etc.

Les mer om innholdet i kurset her

Gjennomfør hele kurset her eller bruk det som et oppslagsverk!

Gjennomfør hele kurset her eller bruk det som et oppslagsverk!

I dette kurset får du innsikt i det vi i Trygg Trafikk mener du trenger å kunne når du skal arbeide godt med trafikksikkerhet som ansatt i barnehagen.

Gjennomfør kurset digitalt her.

Skal du lede arbeidet i barnehagen?

Skal du lede arbeidet i barnehagen?

I veiledningen viser vi hvordan du, som styrer i en barnehage, best kan bruke kurset når det er du som skal lede et helt personale.

Les veiledningen til kurset her.

Samarbeidspartner

Kurset støttes med midler fra Finans Norge.