Snart grunnskolelærer

Dette kurset er for deg som studerer for å bli lærer. Her lærer du alt du ikke visste at du må kunne når du skal arbeide som lærer og ha ansvar for trafikksikkerhet på tur og opplæring i fagene. Vi tilbyr digitale kurs til alle lærerutdanningene i Norge og fysiske kurs når det er mulig.

Hvor mye tid vil dette ta? 

Hele kurset vil ta ca 2,5 – timer. Det er for mye for et digitalt kurs, og vi anbefaler å dele det opp slik at det kan gjennomføres i løpet av to halve dager. Når begge kursdagene er gjennomført, mottar studentene et kursbevis.  

Ønsker dere at vi skal holde digitalt kurs for dere?

Ta kontakt med kurs@tryggtrafikk.no eller Trygg Trafikk i eget fylke Regionkontor • Trygg Trafikk for å avtale tidspunkt.

Mer om kurset

Nysgjerrig på kurset?

Nysgjerrig på kurset?

Her er oversikt over de temaene som berøres i våre GLU-kurs. Kurset gjennomføres over Zoom med støtte i innhold fra Rise, Mentimeter, kahoot etc.

Les mer om innholdet i kurset her.

 

Samarbeidspartner

Kurset støttes med midler fra Finans Norge.