Trafikkopplæring på sykkel

- Sykkel i læreplanen og innføring i den nye læringsportalen sykkeldyktig.no. Kurset er for lærere som skal gjennomføre trafikkopplæring på sykkel for 4.-7.trinn.

Det er bred støtte for å arbeide med trafikkopplæring på sykkel i kroppsøvingsfaget i de nye læreplanene som trer i kraft fra skoleåret 2020-21. Faget legger til rette for et utvalg av bevegelsesaktiviteter. For de fleste barn er det viktig å lære seg å sykle. Trafikkopplæring på sykkel skal tilføre elevene holdninger og vaner som varer livet ut, og øve evnen til å bruke oppmerksomheten, tenke risiko og ta trygge valg i trafikken.

På kurset får du som lærer tips og råd om hvordan du kan planlegge og gjennomføre teoretisk og praktisk opplæring ved å bruke den helt nye læringsportalen sykkeldyktig.no

Innhold:

  • trafikkopplæring på sykkel i ny læreplan i kroppsøving
  • bruk av sykkeldyktig.no i opplæringen
  • sikkerhet og risiko
  • foreldresamarbeid
  • praktiske øvelser på sykkel (dersom heldagskurs)

Varighet: Kurset kan enten arrangeres som heldags- eller halvdagskurs.

  • Heldagskurs: teori og praktisk sykling, 5 – 6 timer
  • Halvdagskurs: teori, 2 – 3 timer

Kurset støttes med midler fra Finans Norge.