Mange barn får sin første sykkel når de er 2-5 år gamle. Mange starter med trehjulsykkel, andre med balansesykkel og andre med tohjulsykkel med støttehjul. Det er ingen fasit på hva som er best. Det viktige er at barn lærer å mestre sykkelen på trygge steder og sykler mye sammen med voksne før de begynner å sykle alene i trafikken.

Skolene skal også ha sykkelopplæring. Det vanligste er at denne blir gjennomfør på 4.-5.trinn. Gå til skole for å se hva denne opplæringen  går ut på.