De minste på sykkel

Barn som sykler får god fysisk trening og øving av motoriske ferdigheter, balanse og koordinering av sansene.

I dag får mange barn sin første tohjulssykkel når de er 2 til 5 år. For barn i denne alderen er sykling mest lek, og må skje på trygge og trafikksikre områder.
Det er positivt at små barn sykler mye på områder som er skjermet for biltrafikk, slik at de lærer å beherske sykkelen før de blir større og skal sykle i trafikk. Barna bør lære seg fra første stund at sykkelhjelm er obligatorisk på tohjulssykkel.

Den første tohjulingen

Den første tohjulssykkelen til de minste må ikke være for stor. Barna skal kunne sette begge bena i bakken når det sitter på setet.

Det er viktig at barnet klarer å bremse og stanse kontrollert. Derfor bør sykkelen ha bremser som er tilpasset barn, og som virker mykt slik at barnet lett klarer å trykke inn bremsen. Barnesykler er enten utstyrt med fotbrems (brems i navet) eller en eller to håndbremser. Det anbefales ikke at sykkelen bare har brems i navet, den bør ha en forbrems med håndtak på styret i tillegg.

Støttehjul

Det er flere meninger om å bruke støttehjul på tohjulssykkelen for barn. På den ene siden er støttehjul bra fordi det lærer barna å kjenne og mestre sykkelen samtidig som de har kontroll selv, og følger seg trygg. Ulempen er at barna ikke lærer å holde balansen, og gjerne blir sittende skjevt på sykkelen. Å kunne stanse kontrollert ved å bremse først og så sette bena trygt ned er det viktigste når barnet skal lære å sykle på to hjul. Det kan være greit å lære det først, med støttehjul.

Fra tre til to hjul

Slik kan du lære et barn å mestre tohjulsykkelen alene:
1. Finn en rett strekning på et trafikksikkert område.

2. Hold bak på sykkelen mens du går fort. Si: ”Brems, stans og sett ned benet.” Gjenta dette til du føler at barnet kan det, og det går noenlunde automatisk.

3. Så forteller du at du vil gi barnet fart på sykkelen, men at det ikke skal tråkke pedalene rundt. Du skyver sykkelen i fart og slipper den, og etter noen meter ber du barnet stanse.

4. Gjenta det samme, bortsett fra at du nå ber barnet om å tråkke et par ganger rundt på pedalene før det stanser. Øk antall tråkk etter hvert.

5. Siste punkt er at barnet selv setter sykkelen i fart. Lær det å sette den ene foten på pedalen i stilling ”5 over 12”, og tråkke denne ned samtidig som det skyver fra med den andre foten som det har i bakken. Da er det lett å få sykkelen i fart.