Lære å sykle i trafikken

Når barn skal lære å sykle i trafikken er det best å øve i nærmiljøet der barnet er kjent og ferdes mest.

Det er umulig å gi en fast regel for når barn kan sykle alene i trafikken. Trygg Trafikks generelle anbefaling er at barn bør være 10-12 år før de sykler alene der de må forholde seg til biler og andre kjøretøy. Foreldre må selv vurdere egne barn i forhold til modenhet, trafikkforståelse og hvordan det behersker syklingen.

Skolen skal gi elevene sykkelopplæring. I tillegg lærer barn å sykle av foreldrene sine. Barn som først sykler mye sammen med voksne blir tryggere på egen hånd i trafikken.

 

Se Trygg Trafikks filmer om sykkelsjekk og sykkelopplæring med praktiske øvelser:

Sykkelopplæringen bør skje i to trinn:

Trinn 1: mestre sykkelen

God sykkelopplæring gir barna bedre kontroll på sykkelen, og styrker motorikk og balanse.

Å lære selve ferdigheten å sykle må skje på et bilfritt område, og ikke bare begrense seg til å holde balansen på sykkelen. Det beste er å merke opp en enkel treningsbane der barnet kan trene på ren sykkelteknikk.

Sykle rett frem: Merk opp to linjer med ca en halv meters mellomrom. Barnet sykler så sakte som mulig til det holder balansen mellom linjene. Dette er øving på balanse.

Bremse: Barnet skal lære å bremse uten å miste kontrollen over sykkelen. Tren på å bremse opp foran en linje, ved å bruke begge bremsene og å bremse jevnt. Prøv med ulike hastigheter.

Balanse: Barnet skal sykle slalåm mellom klosser, uten å berøre dem. Denne øvelsen er fin for å lære å svinge unna hindringer, men også for å øve balanse.

Trinn 2: Sykling i nærmiljøet

Når barnet behersker selve syklingen, må det prøves ut i vanlig trafikk, helst i det miljøet barnet er kjent.

En voksen må sykle sammen med barnet. I begynnelsen sykler den voksne foran og tar ansvar for syklingen, men litt eller litt bør barnet selv bestemme hva det gjør når dere sykler i et kjent miljø. Både barn og voksne bør bruke sykkelhjelm.

Hva dere øver på er avhengig av trafikkmiljøet, men det bør være obligatorisk å snakke om:

  • plassering i veibanen
  • tegngiving og sykling i veikryss
  • vikeplikt (med de varianter som finnes i nærmiljøet)
  • skilt i nærmiljøet
  • kryssing av vei
  • å velge de tryggeste veiene å sykle