Sykle sammen

Vi anbefaler at foreldre sykler mye sammen med barna før de begynner å sykle alene i trafikken. Slik får barna nyttig trafikkerfaring, lærer trafikkregler og å beherske sykkelen bedre.

Beskytt hodet, vær et godt forbilde og bruk hjelm når dere sykler.