Færre motorsyklister mister livet i trafikken, men risikoen er fortsatt høyere enn for andre trafikanter.