Kjøring på ATV

Stadig flere ATVer i trafikken betyr også flere ulykker. Trygg Trafikk understreker at det er forbudt for barn å kjøre ATV både på privat og offentlig vei.

Det er først når man er blitt 16 år, og har ervervet førerkort, man har tillatelse til å kjøre ATV (All Terrain Vehicle) begrenset oppad til 50 ccm.

Flere ulykker de siste årene tyder på at barn får lov til å kjøre ATV inne på privat eiendom, noe som er forbudt. Vi vil oppfordre sterkt til at det ikke skjer, og at man sørger for at barna går gjennom normal kjøreopplæring før de får lov til å kjøre noe som helst motorisert kjøretøy.

Du får ingen spesiell føreropplæring på ATV, med mindre du kjører motorsport. Andre som bruker disse kjøretøyene har førerkort for moped, motorsykkel eller bil. Men en firehjuls ATV har helt andre kjøreegenskaper og et helt annet balansepunkt enn andre kjøretøy.

Leketøy eller kjøretøy?

I dag finnes forskjellige typer ATV som krever forskjellige typegodkjenninger. De kan enten registreres som moped, firehjuls motorsykkel eller traktor. Disse kan kjøres på offentlig vei med hvite skilter, men kun ATV i motorsykkelklassen kan brukes på motorvei.

Uregistrerte kjøretøy kan ikke ferdes på veinettet, men brukes på lukket bane, hvis sjåføren har lisens fra Norges Motorsportforbund. Andre ATVer er laget med tanke på landbruk eller skogbruk. De kan registreres på svarte skilter og kjøre på privat vei. Kjøring i terreng må skje i henhold til Lov om motorferdsel i utmark.

Dersom ATV-en ikke kan kjøre raskere enn 6 km/t og veier under 50 kilo, klassifiseres den som et leketøy. Da trenger du ikke registrere ATV-en, og det er ikke krav til førerkort eller bruk av verneutstyr.  Disse leketøyene kan ikke brukes på vei eller i utmark.