Trafikksikringsdag for russen
18. mai 2018

Trafikksikringsdag for russen

Kvart år arrangerer TSU – Trafikkfaglig Samarbeidsutvalg i Nordhordland trafikksikringsdag for russen i regionen. Nesten 700 elevar frå Knarvik vidaregåande skule, Austrheim vidaregåande skule, Nordhordland Folkehøgskole og Askøy videregående skole stilte på årets arrangement ved Nordhordlandshallen og Knarvik kyrkje.
Les artikkel
16. mai 2018

En trygg skolevei

Politikere vil at flest mulig barn skal gå eller sykle til skolen. Men hvem vil sørge for at veien fram til skolen blir sikker, spør Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Debattinlegget ble publisert på Ytring 19. august 2015.
Les artikkel
16. mai 2018

Å legge ned UP er en katastrofe for norsk trafikksikkerhetsarbeid

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har gitt gledelige resultater, og verden ser til oss for å lære. Hvorfor rasere en suksessformel, spør Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Debattinnlegget ble publisert i Aftenposten 31. mai 2017.    
Les artikkel
27. april 2018

Trafikantane er betre enn sitt rykte

- I etterpåklokskapens lys kan me slå fast at me visste for lite om trafikksikring før ulykkene blei eit stort samfunnsproblem på 1970-talet. Me må ikkje gå i same fella nok ein gong. Skal me nå målet om at fleire skal gå og sykle, samtidig med at færre skal døy i trafikken, må det meir enn ord til, skriver Knut Olav Røssland Nestås, distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland. Innlegget ble publisert i Bergens Tidene 27.4.2018
Les artikkel
27. april 2018

Nullvisjonen inn i klasserommet

Det er et nasjonalt mål at åtte av ti barn skal sykle eller gå til skolen. Da må barna ha kunnskap om sikkerhet og risiko i trafikken slik at de unngår ulykker. Skolens rolle i dette er sentral, og må ikke ofres men videreføres og styrkes når fagene nå skal fornyes, mener Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk. Innlegget ble publisert i Dagsavisen 16.6.2017.
Les artikkel
Programmet til Trafikksikkerhetskonferansen
25. april 2018

Programmet til Trafikksikkerhetskonferansen

Årets tema er sårbare trafikanter. De mest sårbare i trafikken er de som ikke beskyttes av bilkarosseri, bilbelte, airbager eller rekkverk. Flere mennesker skal sykle og gå, det skal sykles enda mer enn før og barn skal sykle tidligere. Hvordan skal vi samtidig sørge for at dette ikke fører til flere omkomne og hardt skadde?
Les artikkel