Fotgjenger i koronatider – På vei og tursti
26. mars 2020

Fotgjenger i koronatider – På vei og tursti

Korona endrer mye, også hvordan vi omgås utendørs. I København skiltes det med envegsgåing for å hindre smitte. I Oslo oppfordrer politikere til å holde til høyre når vi er ute og går tur. Vi som fikk trafikkopplæring som barn lærte å gå på venstre side. I disse dager opplever du kanskje å få noen motstridende råd i media, så hvilke regler gjelder egentlig?
Les artikkel
Trygg Trafikks landsmøte 21. april 2020 utsettes
19. mars 2020

Trygg Trafikks landsmøte 21. april 2020 utsettes

Trygg Trafikks styre har i telefonmøte 13. mars besluttet å utsette årets landsmøte inntil videre og senest med utgangen av september d.å.
Les artikkel
Er smale motorveger bra for trafikksikkerheten?
18. mars 2020

Er smale motorveger bra for trafikksikkerheten?

Det pågår for tiden en tilspisset diskusjon i norske medier om motorveger og trafikksikkerhet. Uenigheten dreier seg primært om hvor mange felt, hvilken bredde og hvor høy fartsgrense nye strekninger med moderat trafikkmengde bør ha. Dette vil til syvende og siste være et politisk spørsmål, men jeg vil gjerne bidra med en kort oppsummering av noen fakta fra trafikksikkerhetsforskningen.
Les artikkel
Hovedkontoret stenges inntil videre
16. mars 2020

Hovedkontoret stenges inntil videre

Trygg Trafikk stenger ned sitt hovedkontor i Tullins gate 2 fra tirsdag 17. mars. Dette gjøres på bakgrunn av helsemyndighetenes anbefalinger om å begrense spredning av corona-viruset.
Les artikkel
Fylkesvegnettet treng eit løft
05. mars 2020

Fylkesvegnettet treng eit løft

Frå 1.1.2020 var det offisielt: Statens vegvesen og fylkeskommunen har slått opp. Kven kan no stå som garantist for at fylkesvegnettet får det løftet som trengst?
Les artikkel
Er noen fritatt fra å opptre forutsigbart i trafikken?
28. februar 2020

Er noen fritatt fra å opptre forutsigbart i trafikken?

Mange av diskusjonene som foregår på sosiale medier og ellers er både relevante og viktige for oss i Trygg Trafikk, fordi vi får nyttige innspill. Konstruktiv kritikk kan bidra til læring, og et omdiskutert leserinnlegg på Twitter den siste uken er et eksempel på dette. Karakteristikker, merkelapper og stråmannsargumentasjon på Twitter bidrar derimot ikke.
Les artikkel