Trygg Trafikk anbefaler hjertesoner i stedet for skolepatruljer
11. august 2020

Trygg Trafikk anbefaler hjertesoner i stedet for skolepatruljer

Trygg Trafikk mener at barn ikke bør ha ansvar for sikkerheten til andre barn. På skoleveien er det de voksne som har dette ansvaret – det vil si skoleeier (kommunen) og skolen, i samarbeid med elevenes foreldre. Trygg Trafikk tilbyr ikke lenger materiell til skolepatruljer, og anbefaler heller at skoler innfører hjertesoner.
Les artikkel
Nasjonal transportplan 2022-2033: Nullvisjonen må være mer enn til pynt
02. juli 2020

Nasjonal transportplan 2022-2033: Nullvisjonen må være mer enn til pynt

Ensidig og overdreven vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet påvirker trafikksikkerheten negativt. Trygg Trafikk ønsker en grundig gjennomgang av bruken av, og innholdet i, samfunnsøkonomiske analyser i veiprosjekter.
Les artikkel
Leserinnlegg: Europamestre i trafikksikkerhet – igjen
23. juni 2020

Leserinnlegg: Europamestre i trafikksikkerhet – igjen

I 1971 meddelte Liv Aasen (Ap) følgende: «I perioden fra 1970 til 1990 regner man med at det vil bli liggende igjen på veiene våre 14 500 drepte og 400 000 mer eller mindre alvorlige skadde. Jeg bruker med hensikt utrykket "bli liggende igjen", for man må faktisk over slagmarken i krig for å finne tilsvarende tall.»
Les artikkel
Norge best i Europa på trafikksikkerhet for femte år på rad
19. juni 2020

Norge best i Europa på trafikksikkerhet for femte år på rad

Les artikkel
Alt var ikke bedre før
18. juni 2020

Alt var ikke bedre før

«Alt var bedre før» hører man ofte, men det er ikke sant når det gjelder trafikksikkerhet. I en sommer der flere enn vanlig planlegger bilferie ønsker Trygg Trafikk og If å minnes utviklingen med dine feriebilder, med spesielt fokus på barna.
Les artikkel
Uenig med Vegdirektoratet om smalere veiskulder på motorveier
15. juni 2020

Uenig med Vegdirektoratet om smalere veiskulder på motorveier

- Vegdirektoratets ferske anbefaling om å åpne opp for smalere veiskulder på motorveier med fartsgrense 110 km/t,- vil bety om lag 20 prosent flere trafikkulykker og være et tilbakeslag for nullvisjonen. Vi har derfor oppfordret samferdselsminister Knut A. Hareide til å ikke lytte til anbefalingen, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.
Les artikkel