Frp bruker feilaktig og villedende argumentasjon om motorveier

Frp bruker feilaktig og villedende argumentasjon om motorveier

  • Jan Johansen
  • 25.02.2020
Frps representanter i Transport- og kommunikasjonskomiteen hevder i et innlegg den 24.2 at Trygg Trafikk angriper bygging av nye møtefrie og sikre veier, undergraver viktige deler av trafikksikkerhetsarbeidet og ønsker å skru klokka tilbake i norsk samferdselspolitikk.

Av Jan Johansen, direktør Trygg Trafikk

Frps representanter i Transport- og kommunikasjonskomiteen hevder i et innlegg den 24.2 at Trygg Trafikk angriper bygging av nye møtefrie og sikre veier, undergraver viktige deler av trafikksikkerhetsarbeidet og ønsker å skru klokka tilbake i norsk samferdselspolitikk.

Vi kan ikke la disse påstandene stå uimotsagt. Trygg Trafikk er enig med representantene i at moderne og brede motorveier er de sikreste veiene vi har, og at dette er en god løsning for samfunnet der trafikken er stor. Det uenigheten dreier seg om er følgende: Skal fremtidens motorveier bygges smalere, samtidig som vi beholder dagens fartsgrense på 110 km/t?

Ja, sier Frp. Nei, mener Trygg Trafikk. Grunnen til det er at smale motorveier vil resultere i opp mot 20 prosent flere ulykker sammenlignet med fullverdige motorveier, ifølge forskning. De smale veiene vil nemlig miste mye av dagens veiskulder. Bilførere som får stans på grunn av motorhavari, tomt batteri og illebefinnende må dermed stå delvis i veibanen mens trafikken suser forbi. Dermed utsetter de både seg selv og andre for høy risiko.

Kan vi ikke da heller bygge fullverdige motorveier overalt på hovedveinettet? Det ville selvsagt blitt fryktelig kostbart, og neppe god prioritering av begrensede ressurser. Derfor anbefaler Trygg Trafikk at vi bygger to-trefeltsvei med fartsgrense 90 km/t på den delen av hovedveinettet med mindre trafikk. To-trefeltsveier har midtdeler og er møtefri akkurat som de smale motorveiene, men er sikrere fordi fartsgrensen er lavere.

Denne saken ligger nå til behandling hos samferdselsministeren. Regjeringen har forpliktet seg til visjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. Nå har de en gylden mulighet til å vise at dette er mer enn fine ord.

Steng