Ny europeisk rapport: Norge med størst reduksjon i ungdomsulykker

Ny europeisk rapport: Norge med størst reduksjon i ungdomsulykker

 • Janina Mosti
 • 28.10.2021
Antallet dødsulykker i trafikken blant unge europeere i aldersgruppen 15-30 år er redusert med 34 prosent fra 2010 til 2019. Likevel dør fortsatt over 5000 unge mennesker hvert år på europeiske veier. Norge hadde den største reduksjonen i dødsulykker i perioden.

I 2019 mistet 31 unge livet i trafikken i Norge, mot 73 i 2010. Det tilsvarer en årlig reduksjon på 11 prosent, noe som er 4 prosent mer enn for resten av befolkningen. Det viser en ny rapport fra European Transport Safety Council (ETSC).

– Dette er positivt, og et resultat av at Norge har tatt trafikksikkerhet på alvor og iverksatt målrettede tiltak rettet mot unge bilførere gjennom mange år. Vi merker oss spesielt at det frarådes å senke aldersgrensen på førerkortet og det bør Norge lytte til, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte vinteren 2021 på høring et forslag om å tillate en prøveordning der 16-åringer i distriktene kan ta førerkort for å bli mer mobile.

Andre funn og anbefalinger i rapporten: 

 • Størst risiko for bilførere under 18 år
  De fleste unge ikke har ikke en bevisst risikoatferd, men unge er likevel en høyrisikogruppe fordi de er umodne, uerfarne og har en livsstil som kan knyttes til alder og kjønn. Jo yngre en person er når han eller hun starter å kjøre alene, jo mer sannsynlig er det å havne i en dødsulykke. Det gjelder spesielt for unge under 18 år.  
 • Enorme kjønnsforskjeller
  Unge menn står for 81 prosent av alle trafikkdødsfallene blant unge på europeiske veier. De store forskjellene mellom menn og kvinner gjelder også når det tas hensyn til at menn kjører mer enn kvinner. 
 • Gradert førerkort kan forebygge ulykker
  Flere studier har vist at graderte førerkort for unge bilførere kan forebygge ulykker. Det innebærer ulike begrensninger på førerkortet de første årene, f.eks. knyttet til nattkjøring, passasjerer og rus. På denne måten kan unge bilførere skaffe seg erfaring og unngå høyrisikosituasjoner.  
 • Nulltoleranse for alkohol og narkotika
  Unge, særlig menn, er overrepresentert i trafikkdødsfall der rus er en medvirkende årsak.  Håndheving og innstramming av lovlige grenser for promille, samt bedre helsehjelp til de som lever med alkohol- og andre rusproblemer kan bidra til å forebygge slike ulykker.  

Nye EU-regler på trappene 

EU-kommisjonen vurderer for tiden reglene for førerkort, og et oppdatert lovforslag forventes i løpet av de neste 18 månedene. ETSC har også bedt EU-kommisjonen innføre nulltoleranse for promille (håndhevet til 0,2 promille) og for ulovlige psykolaktive stoffer – et tiltak som er spesielt viktig for unge bilførere.   

Steng