Oliver fra Møre (15) gikk helt til topps i nasjonal trafikkonkurranse

Oliver fra Møre (15) gikk helt til topps i nasjonal trafikkonkurranse

  • paulsen@tryggtrafikk.no
  • 15.03.2019
15 år gamle Oliver Ørjavik fra Ålesund stakk til slutt av med seieren i en skarp utfordring der landets 10. klassinger skulle finne svaret på intet mindre enn en av de store samfunnsutfordringene i årene som kommer: hvordan forhindrer vi flere omkomne og hardt skadde når flere av oss skal sykle og gå. En både overrasket og fornøyd seierherre skal nå bruke premiepengene på kjøretimer.

Praktisk løsning på komplisert trafikkutfordring

Rådet fra Oliver om å «la elevene få ha sykling i gymmen, lær alle at hjelm er viktig og prøv å få til en løsning der foreldre bytter på å sykle en morgen med alle elevene som vil være med, slik at det blir et tog med elever som følger foreldrene» var den aller beste besvarelsen av de flere tusen innsendte forslagene.

Skryt lot ikke vente på seg fra dommerpanelet i konkurransen:

– Forslagene til Oliver handler om trafikantenes innsats, og dette er en kompetanse som bidrar til bedre trafikale valg uavhengig av veiforhold. Planen om samarbeid mellom foreldre og barn inkluderer flere viktige elementer, der kjente rollemodeller bidrar til å bygge relasjoner og gode holdninger i tillegg til den praktiske øvelsen på sykkel, mente en enstemmig fagjury.

Konkurransen er et ledd i lansering av årets utgave av Trygg Trafikks Underveismagasinet. Magasinet har et opplag på 65 000, og det er det største av sitt slag i Norge. Magasinet har et bredt og tverrfaglig innhold tilpasset læreplanene for trinnet, og det tar for seg alt fra trafikk og førerkort til gruppepress, samfunnsfaglige refleksjoner og risikofaktorer for unge.

Premieprisen til kjøretimer

Konkurransevinneren selv ble ydmyk i møte med juryens avgjørelse:

– Jeg leste mailen flere ganger, og jeg var litt usikker på om det hadde oppstått en feil. Jeg visste jo at det var en konkurranse åpen for alle 10.klassinger i landet. Da det gikk opp for meg at jeg virkelig hadde vunnet, ble jeg kjempeglad, forteller Oliver til Trygg Trafikk.

Oliver er en engasjert elev i valgfaget Trafikk,  og det var ganske åpenbart hva premiepengene ville bli brukt til hos den reflekterte 15-åringen:

– Nå som jeg har Trafikalt grunnkurs, vil det vært logisk å bruke det på kjøretimer.

Olivers lærer i valgfaget Trafikk: – Svært gledelig nyhet

– Det var svært gledeleg å høyre at Oliver vann konkurransen, forteller lærer Kjell Eivind Holmen. Han er ansvarlig for valgfaget Trafikk på Møre ungdomsskole, og er dermed en stolt faglærer til Oliver.

Holmen er også hovedansvarlig for det holdningsskapende og bevisstgjørende arbeidet rundt trafikksikkerhet på skolen, der de har særlig fokus på ungdomsulykker, trafikkskilt, sykkel- og trafikkregler. Han forteller om utstrakt bruk av Underveismagasinet i skolehverdagen:

– Gjennom året har vi gjerne nytta magasinet til felles opplesing og refleksjon når vi har funne relevante artiklar inn mot dei emna vi jobbar med i faget. Andre gongar har bladet også vore nytta som kjelde til prosjektarbeid i faget, sier faglæreren.

Bred lærertilnærming skaper trygge ungdommer i trafikken

– Det må ikkje skje at elevane våre i framtida blir sjåførar som påfører seg sjølv eller andre skade, fordi dei ikkje hadde tenkt igjennom konsekvensane av haldningar og handlingar i trafikken, forteller Holmen videre om jobben han gjør på trafikksikkerhetsfeltet.

– Til dette arbeidet ser eg det svært nyttig å bruke filmressursane som mellom anna ligg tilgjengeleg på Trygg Trafikk sine sider. Eg tenker at refleksjonssamtalene rundt slike filmar og artiklar i Underveismagasinet er ei viktig kjerne i å utvikle elevane sine evne til å tenke og forstå konsekvensane av uønska åtferd i trafikken, og til å øve opp sunne haldningar til eigen trafikal samhandling, avslutter den engasjerte læreren.

 

Steng