Å halvere ulykkestallene krever politisk mot
18. februar 2021

Å halvere ulykkestallene krever politisk mot

Trafikksikkerhetskonferansen 2021 går av stabelen digitalt 14. april. Den røde tråden i konferansen er hva som skal til for å halvere tallet på omkomne og hardt skadde innen 2030. Statsråd Knut Arild Hareide åpner konferansen og blir utfordret på hvordan vi kan nå disse ambisiøse målene.
Les artikkel
Nullvisjonen er 20 år: Fortsatt langt til mål
15. februar 2021

Nullvisjonen er 20 år: Fortsatt langt til mål

15. februar i 2001 vedtok Stortinget nullvisjonen. Den sier at ingen skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Visjonen er både dristig og ambisiøs – og helt nødvendig.
Les artikkel
Ja til strengere regulering av småelektriske kjøretøy
11. februar 2021

Ja til strengere regulering av småelektriske kjøretøy

Høringen om hvordan el-sparksyklene skal reguleres er nå avsluttet. Blant forslagene Trygg Trafikk støtter er omklassifisering fra sykkel til motorvogn, 12 års aldersgrense, 0,2 promillegrense, hjelmpåbud og tydeligere regulering av bruk av fortau.
Les artikkel
Fjerning av helseattesten for eldre er uansvarlig
11. februar 2021

Fjerning av helseattesten for eldre er uansvarlig

Et flertall i Stortinget har besluttet å fjerne kravet om obligatorisk helseattest for eldre over 80 år. - Uansvarlig og mot alle faglige anbefalinger, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk.
Les artikkel
På timeplanen: Konsekvensene av rus
29. januar 2021

På timeplanen: Konsekvensene av rus

Hver dag blir det kjørt rundt 140 000 turer i ruspåvirket tilstand, og nesten 1 av 3 dødsulykker skyldes rus. Unge er overrepresentert i denne statistikken. I den digitale læringsressursen Underveis lærer ungdommer om dette.
Les artikkel
Trygg Trafikk går mot forslag om at 16-åringer kan ta førerkort
28. januar 2021

Trygg Trafikk går mot forslag om at 16-åringer kan ta førerkort

Et demografiutvalg i regi av Kommunal- og moderniserings-departementet foreslår et forsøk med å tillate at 16-åringer får ta førerkort for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile. Trygg Trafikk er svært skeptisk til at et slikt forsøk settes i verk, fordi det medfører høy risiko for alvorlige ulykker.
Les artikkel