Frp bruker feilaktig og villedende argumentasjon om motorveier
25. februar 2020

Frp bruker feilaktig og villedende argumentasjon om motorveier

Frps representanter i Transport- og kommunikasjonskomiteen hevder i et innlegg den 24.2 at Trygg Trafikk angriper bygging av nye møtefrie og sikre veier, undergraver viktige deler av trafikksikkerhetsarbeidet og ønsker å skru klokka tilbake i norsk samferdselspolitikk.
Les artikkel
Hva er det med FrP og fotobokser?
25. februar 2020

Hva er det med FrP og fotobokser?

På 1970-tallet sammenlignet Anders Lange bilbeltepåbud med påbud om ullunderbukse om vinteren. Langes uttalelse var rettet mot ett av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene verden har sett. Nå er det fotoboksene de vil til livs.
Les artikkel
Bruk av refleks handler om felles ansvar, samspill og respekt for hverandre
20. februar 2020

Bruk av refleks handler om felles ansvar, samspill og respekt for hverandre

Jens Glad Balchen har noen gode poenger i sitt innlegg i SA 29.01.2020. Det hjelper lite med refleks hvis bilisten ikke ser deg. Bilister har et stort ansvar i trafikken, det mener også Trygg Trafikk. Bilføreren har plikt til å stoppe for fotgjengere i et gangfelt, og risikerer straff og førerkortbeslag dersom en kjører uaktsomt. En fotgjenger skal også følge vegtrafikkloven om å ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken, men juridisk sett er det bilføreren som har ansvaret.
Les artikkel
En billigutgave av 4-feltsveien er ikke en god løsning for framtiden
19. februar 2020

En billigutgave av 4-feltsveien er ikke en god løsning for framtiden

Trygg Trafikk støtter utbygging av firefelts motorvei der det er behov og muligheter fordi dette er en sikker og effektiv løsning for trafikantene. Men en billigutgave av firefeltsveien er ikke en god løsning for fremtiden når vi vet at det vil gi flere alvorlige ulykker enn en fullverdig motorvei.
Les artikkel
Trafikkdøden er en uakseptabel pris å betale for mobilitet
19. februar 2020

Trafikkdøden er en uakseptabel pris å betale for mobilitet

Hvert år mister 1,35 millioner mennesker livet på veiene rundt om i verden. Dette blir nesten 3 700 mennesker hver dag. En uakseptabel pris å betale for mobilitet, særlig gitt at de aller fleste kan forebygges, mener Verdens helseorganisasjon.
Les artikkel
Økt fart på motorveier – Si nei, Hareide
18. februar 2020

Økt fart på motorveier – Si nei, Hareide

Samferdselsdepartementets forslag er trafikkfarlig, det ødelegger mer natur og det er ulønnsomt.
Les artikkel