Trygg Trafikks landsmøte 21. april 2020 utsettes
19. mars 2020

Trygg Trafikks landsmøte 21. april 2020 utsettes

Trygg Trafikks styre har i telefonmøte 13. mars besluttet å utsette årets landsmøte inntil videre og senest med utgangen av september d.å.
Les artikkel
Er smale motorveger bra for trafikksikkerheten?
18. mars 2020

Er smale motorveger bra for trafikksikkerheten?

Det pågår for tiden en tilspisset diskusjon i norske medier om motorveger og trafikksikkerhet. Uenigheten dreier seg primært om hvor mange felt, hvilken bredde og hvor høy fartsgrense nye strekninger med moderat trafikkmengde bør ha. Dette vil til syvende og siste være et politisk spørsmål, men jeg vil gjerne bidra med en kort oppsummering av noen fakta fra trafikksikkerhetsforskningen.
Les artikkel
Hovedkontoret stenges inntil videre
16. mars 2020

Hovedkontoret stenges inntil videre

Trygg Trafikk stenger ned sitt hovedkontor i Tullins gate 2 fra tirsdag 17. mars. Dette gjøres på bakgrunn av helsemyndighetenes anbefalinger om å begrense spredning av corona-viruset.
Les artikkel
Fylkesvegnettet treng eit løft
05. mars 2020

Fylkesvegnettet treng eit løft

Frå 1.1.2020 var det offisielt: Statens vegvesen og fylkeskommunen har slått opp. Kven kan no stå som garantist for at fylkesvegnettet får det løftet som trengst?
Les artikkel
Er noen fritatt fra å opptre forutsigbart i trafikken?
28. februar 2020

Er noen fritatt fra å opptre forutsigbart i trafikken?

Mange av diskusjonene som foregår på sosiale medier og ellers er både relevante og viktige for oss i Trygg Trafikk, fordi vi får nyttige innspill. Konstruktiv kritikk kan bidra til læring, og et omdiskutert leserinnlegg på Twitter den siste uken er et eksempel på dette. Karakteristikker, merkelapper og stråmannsargumentasjon på Twitter bidrar derimot ikke.
Les artikkel
Frp bruker feilaktig og villedende argumentasjon om motorveier
25. februar 2020

Frp bruker feilaktig og villedende argumentasjon om motorveier

Frps representanter i Transport- og kommunikasjonskomiteen hevder i et innlegg den 24.2 at Trygg Trafikk angriper bygging av nye møtefrie og sikre veier, undergraver viktige deler av trafikksikkerhetsarbeidet og ønsker å skru klokka tilbake i norsk samferdselspolitikk.
Les artikkel