Tall fra Oslo skadelegevakt 2021: Nesten 1600 ulykker på el-sparkesykkel i Oslo på halvannet år
07. april 2021

Tall fra Oslo skadelegevakt 2021: Nesten 1600 ulykker på el-sparkesykkel i Oslo på halvannet år

El-sparkesyklene har siden 2019 inntatt gatene i mange norske byer – og har kommet for å bli. Tall fra Oslo skadelegevakt viser at det siden mars 2019 til august 2020 var 1594 ulykker med el-sparkesykler bare i Oslo.
Les artikkel
Nasjonal transportplan 2022-2033: Gledelig satsning på trafikksikkerhet for barn og unge!
19. mars 2021

Nasjonal transportplan 2022-2033: Gledelig satsning på trafikksikkerhet for barn og unge!

Regjeringen setter av 500 mill. kr til oppfølging av Barnas transportplan, trygg skolevei og bilfrie hjertesoner over en 6 års-periode. – Dette var gode nyheter som vi forventer bred politisk oppslutning om i Stortinget, sier Miriam Kvanvik myndighetskontakt i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Kun 4 av 10 hardt skadde registreres i ulykkesstatistikken – hvor alvorlig er det?
17. mars 2021

Kun 4 av 10 hardt skadde registreres i ulykkesstatistikken – hvor alvorlig er det?

I 2019 ble 565 personer hardt skadd i trafikken i Norge. Eller var det egentlig slik? Det er stor forskjell mellom tallene politiet og Statens vegvesen opererer med, og de tallene helsevesenet sitter på. Forskjellen er så stor at vi snakker om massiv underrapportering.
Les artikkel
Enkel teknologi – avansert menneskehjerne 
09. mars 2021

Enkel teknologi – avansert menneskehjerne 

Hva vil automatisering av transportmidler bety for trafikksikkerheten? Autonome transportmidler som for eksempel biler, busser og droner er på full fart inn i folks hverdag. Teknologien begynner å bli moden. Vi er midt oppe i en av de raskeste og mest omfattende endringene i transporthistorien.  
Les artikkel
Seier for nullvisjonen: Utrykningspolitiet består!
18. februar 2021

Seier for nullvisjonen: Utrykningspolitiet består!

- Det er gledelig at en samlet justiskomite ber regjeringen om å bevare dagens organisering av Utrykningspolitiet (UP). Politikontroller er et svært effektivt tiltak for å forebygge trafikkfarlig atferd. UP er garantisten for at politiet prioriterer trafikksikkerhet og utfører arbeidet på en kunnskapsbasert måte, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Å halvere ulykkestallene krever politisk mot
18. februar 2021

Å halvere ulykkestallene krever politisk mot

Trafikksikkerhetskonferansen 2021 går av stabelen digitalt 14. april. Den røde tråden i konferansen er hva som skal til for å halvere tallet på omkomne og hardt skadde innen 2030. Statsråd Knut Arild Hareide åpner konferansen og blir utfordret på hvordan vi kan nå disse ambisiøse målene.
Les artikkel