Rådgiver/seniorrådgiver trafikksikkerhet Trøndelag

Rådgiver/seniorrådgiver trafikksikkerhet Trøndelag

 • paulsen@tryggtrafikk.no
 • 28.09.2018
Er du opptatt av trafikksikkerhet i Trøndelag med kompetansen som skal til for å ta ansvar sammen med oss?

Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Trygg Trafikk er bidragsyter til nullvisjonen og retter oppmerksomheten mot alle som blir skadet i trafikken. Trygg Trafikk er pådriver for et sikkert veisystem og bidrar til at trafikantene har kompetanse til å ta sin del av ansvaret med å forebygge ulykker. Vårt samfunnsoppdrag er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.

Kontorsted er Trondheim. Stillingen rapporterer til Trygg Trafikks regionleder for Trøndelag

Arbeidsoppgaver

 • Være pådriver overfor kommuner og fylket for å sikre tverrfaglig arbeid med trafikksikkerhet.
 • Sikre ivaretagelse av trafikkopplæring i skoler og barnehager.
 • Planlegge og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak rettet mot elever i videregående skole.
 • Gjennomføre kampanjer for økt bruk av sikkerhetsutstyr.
 • Medie- og publikumskontakt.
 • Andre oppgaver i samarbeid med regionleder.

Du har

 • Relevant utdanning.
 • Erfaring med kunnskaps- og formidlingsarbeid.
 • Erfaring fra og/eller interesse for trafikksikkerhetsområdet.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og skoleverket.
 • Evne til å samarbeide, bygge nettverk og inspirere andre til måloppnåelse.
 • Struktur, god gjennomføringsevne og evne til helhetstenkning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Du får

 • Bidra i arbeidet med å redusere drepte og skadde i trafikken.
 • En variert og spennende arbeidshverdag med målrettet trafikksikkerhetsarbeid.
 • Mulighet for å utvikle høy realkompetanse innen påvirkningsarbeid.
 • Bli en del av et engasjert kompetansemiljø innen trafikksikkerhet.
 • Fleksibel arbeidstid, gode forsikringsordninger og medlemskap i Statens pensjonskasse. Noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 17. oktober 2018.

Kontaktpersoner

Frode Tiller Skjervø, regionleder Trøndelag, mobil: 934 09 424
Knut Skjetne, HR-sjef, mobil: 952 53 114

Steng