Rapkonsert skal gjøre ungdom trafikksikre

  • Miriam Kvanvik
  • 19.10.2015
19. oktober startet konkurransen «#Er du sikker?» på 13 skoler i fire fylker. Elevene kan vinne en skolekonsert med rapduoen Jaa9 & OnklP.

Startskuddet er gått og videregående skoler i Østfold, Akershus, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er påmeldt. Det er Trygg Trafikk og Gjensidige som står bak den nettbaserte konkurransen, som varer i fire uker fram til 13. november.

– Konkurransen skal være både morsom og lærerik for elevene. Men bakgrunnen for prosjektet er ikke morsom: trafikkulykker utgjør den største helserisikoen for ungdom, sier prosjektleder Magnus Jordheim i Trygg Trafikk.

Gjensidige er glade for å støtte dette initiativet rettet mot en utsatt gruppe i trafikken.

– Vanlige grunner til alvorlige ulykker blant unge er manglende erfaring, uoppmerksomhet, høy fart eller manglende bruk av bilbelte. Vi håper #Er du sikker? kan bidra til at færre skader seg på veiene, sier informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Penger til førerkort

I midten av november kåres en vinnerskole som får den populære rapduoen Jaa9 & OnklP på besøk. I tillegg vinner en elev i hvert fylke 15.000 kroner til førerkort. Hvis fylkesvinneren har lappen, gjøres premien om til et reisestipend.

– Vi tror premiene er interessante for elevene. Men det viktigste er at de engasjerer seg i temaet over flere uker. Fokus på trafikksikkerhet fordrer mer innsats enn én ettermiddag med temaarbeid i klasserommet, sier Jordheim.

Kloke ungdommer

På de videregående skolene har det tradisjonelt vært lite fokus på trafikksikkerhet. Det skjer i en periode da ulykkesrisikoen for ungdommene er størst. De yngste elevene er for første gang trafikanter på moped eller lett motorsykkel. Flere går på kjøreskole og øvelseskjører privat for å få førerrett til bil, mens noen av de eldste er helt ferske sjåfører.

– Det er viktig å huske at de aller fleste ungdommer er kloke og fornuftige trafikanter. Vi håper deltakelse i denne konkurransen styrker de gode holdningene og den gode atferden vi vanligvis ser, sier prosjektlederen.

Krever få ressurser

Elevene samler poeng i konkurransen ved å levere inn ulike oppdrag. Jo flere elever som deltar, jo flere poeng får skolen. Den skolen som står med flest poeng 13. november har vunnet en konsert. Så trekkes det en elev i hvert fylke som vinner stipendet til førerkort eller reise. Konkurransen foregår på egen nettside og tar i bruk Facebook og Instagram for å synliggjøre engasjementet.

– Dette er gratis, meningsfullt og det tar ikke nødvendigvis noe tid bort fra undervisningen. Nå er det bare å sette i gang! oppfordrer Jordheim.

Skolene som deltar er: Malakoff, Askim, Greåker, Verdal, Steinkjer, Inderøy, Hitra, Oppdal, Meldal, Drømtorp, Kjelle, Eidsvoll og Rud.

Steng