Sykkel skal ut av skolen

Sykkel skal ut av skolen

  • Jan Johansen
  • 01.11.2018
Dersom Utdanningsdirektoratet får det som de vil, skal sykkelopplæring ut av skolen. Det satses på sykkel over hele landet. Skal ikke skolen ha ansvar her?

Utdanningsdirektoratet har nettopp lagt frem nye skisser til læreplaner. Vi leser spent.

Folkehelse og miljø skal bli tema som går igjen i flere fag. Fremtidsrettet. Kroppsøvingsfaget skal bidra til at elevene blir kjent med nærområdet gjennom varierte uteaktiviteter. Smart. Elevene skal få grundig opplæring i å bli trygge i vann og i naturen. Viktig.

Men hva med trafikken, som elevene må forholde seg til hver eneste dag når de sykler og går? Fraværende. Og dagens opplæring i trafikkregler og trygg bruk av sykkel. Borte.

Samtidig har Stortinget vedtatt å styrke kompetansen om trafikk i barnehage og skole. Dette er begrunnet med at trafikken øker, og at opplæring i trafikkforståelse blir stadig viktigere. I fjor lanserte regjeringen også verdens første «Barnas transportplan». Også her beskrives trafikkopplæring i barnehage og skole som en nødvendig del av det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet.

I hele landet satses det på at flere skal sykle og gå. Det er selvsagt bra for trafikkavvikling, helse og miljø. Samtidig vil det føre til mange flere skader og ulykker, dersom vi ikke bedrer trafikksikkerheten for de myke trafikantene. Sikre gang og sykkelveier er viktig, men vil aldri kunne erstatte god trafikkforståelse. Grunnlaget for dette legges i barneårene.

Som samfunn har vi et stort ansvar for at barna våre er trygge i trafikken. De alvorlige trafikkulykkene blant barn er heldigvis kraftig redusert. Norge er best på statistikken, og andre land ser til oss for å lære. Og suksessformelen? Ikke noe hokus pokus, men målrettet og bred innsats i mange sektorer, også skolen, gjennom flere tiår.

Som foreldre har vi selvsagt et hovedansvar gjennom å være gode rollemodeller for barna våre. Men det er gjennom barnehagen og skolen vi kan nå alle barna. De nye læreplanene skal snart ferdigstilles. Det haster med å få trafikk- og sykkelopplæringen inn igjen. Stortinget har vedtatt å styrke kompetansen om trafikk i barnehage og skolen. Vi antar at samferdselsministeren er enig, men er kunnskapsministeren bevisst på dette? Det er nok lurt at dere snakker sammen.

Av Jan Johansen, direktør Trygg Trafikk og Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef Trygg Trafikk

En forkortet versjon av innlegget sto på trykk i Aftenposten torsdag 1. november.

Steng