Verdier og strategi

Trygg Trafikks strategiplan for årene 2014 - 2017 er grunnlag for vårt arbeid og årlige handlingsplaner.

strategiplan2014_2017Nullvisjonen

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge bygger på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken. Det er satt et mål om at det det ikke skal være flere enn 500 hardt skadde eller drepte i veitrafikken innen 2024.

Nullvisjonen og Trygg Trafikks vedtekter er grunnlag for strategiplanen.

Trygg Trafikk strategiplan 2014-2017

Trygg Trafikks verdier

Troverdig: Trygg Trafikks arbeid er basert på kunnskap og nøytralitet.

Engasjert: Trygg Trafikk er en aktiv pådriver for trafikksikkerhet.

Nyskapende: Trygg Trafikk formidler kunnskap om trafikksikkerhet på nye måter.

Del dette på:

Facebook Twitter