Trygg Trafikks historie

Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 under navnet Landsforeningen til fremme for Trygg Trafikk.

Trygg Trafikks historie er tett knyttet til fremveksten av bilismen. I Norge ble de to første bilene registrert i 1899. Innen første verdenskrig var det 710 biler i landet. Da Trygg Trafikk ble stiftet i 1956 var det i alt registrert 317 364 biler og motorsykler.

Med bilene fulgte trafikkulykkene. I 1956 var det 4203 trafikkulykker, med 289 drepte og 4931 skadde. Etter hvert som bilrasjoneringen og andre restriksjoner opphørte, økte trafikken og ulykkene ytterligere. Etter tilråding fra Samferdselsdepartementet og forslag fra bilforsikringsselskaper, trafikkråd og motororganisasjoner, ble det opprettet en organisasjon som skulle bekjempe ulykkesutviklingen. 1. juni 1956 så Landsforeningen til fremme for Trygg Trafikk dagens lys.

Senere byttet organisasjonen navn til Landsrådet for Trygg Trafikk (1958), og deretter til dagens Trygg Trafikk (1973).

Else Karset, Lars Christian Krog, Hanne-Cathrin Flinstad og familieminister Elsa Skjerven ved stiftelsen av Barnas Trafikklubb 30. august 1966.

Milepæler i Trygg Trafikks historie:

1956: Trygg Trafikk blir opprettet etter initiativ fra Samferdselsdepartementet, Kirke- og utdanningsdepartementet, Justisdepartementet, Norske Forsikringsselskapers Forbund , Kongelig Norsk Automobilklub, Motorførernes Avholdsforbund og Norges Automobil-Forbund.

1958: Fagbladet Trafikken & Vi blir opprettet.

1965: Prøveordning med politiembetsmenn og tjenestemenn som distriktssekretærer blir etablert.

1966: Oppstart av Barnas Trafikklubb for barn mellom 3 til 6 ½ år.

1976-1996: Trygg Trafikk har sekretariatet for Trafikksikkerhetsrådet, statens rådgivende organ for trafikksikkerhetssaker.

1978: Den første fylkessekretæren ansettes i Rogaland.

1993: Fylkessekretærer på plass i alle fylkene.

1997: Trygg Trafikks internettsider blir opprettet.

2001: Fagbladet Trafikken & Vi blir nettavis.

2002: Handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2002-2011 fra Statens vegvesen, Politidirektoratet og Trygg Trafikk.

2004: Tarkus, barnas trafikkvenn i barnehagen, lanseres i Kristiansand.

2006: Trygg Trafikk feirer 50-årsjubileum, med konferanse og festforestilling i Oslo. Vi utgir et jubileumsmagasin med tilbakeblikk på organisasjonens arbeid gjennom 50 år.

2009: Trygg Trafikk lanserer to nye nettsteder; Barnas Trafikklubb legges om, og blir til nettstedet barnastrafikklubb.no med gratis lek-og-lær spill og oppgaver for barn fra 3 – 6 år, og trafikkogskole.no lanseres som et nytt interaktivt tilbud om trafikkopplæring for hele grunnskolen.

2010: Trygg Trafikk lanserer Barnas Trafikklubb App – den første lek og lær Appen på norsk for små barn.

Del dette på:

Facebook Twitter