Bli medlem av Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Hvem kan bli medlemmer?

Landsomfattende organisasjoner, institusjoner, foreninger og lag, bedrifter, kommuner og fylkeskommuner kan bli medlemmer i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk tilbyr:

  • Bistand til kommuner som utarbeider trafikksikkerhetsplaner.
  • Råd og veiledning til foreninger, lag og nærmiljøaksjoner som ønsker å bedre
    trafikksikkerheten.
  • Kurs for barnehageansatte og lærere om trafikkopplæring av barn.
  • Kurs for førskolelærer- og lærerstudenter.
  • Kurs for helsepersonell, politi og andre om riktig sikring av barn i bil.
  • Nyhetsbrev til alle medlemmer med aktualiteter innen trafikksikkerhet.
  • Informasjon og tilbud om oppdatert undervisningsmateriell for barnehager og skoler.

 

Medlemskontingent

Årlig medlemskontingent er kr 2 500. Vi erfarer at enkelte medlemmer ønsker å bidra til trafikksikkerhetsarbeidet med bevilgninger utover kontingentbeløpet. Dette setter vi stor pris på – beløpet registreres som kontingent.

Fyll ut skjema nedenfor, så sender vi en giro i posten.

Bli medlem