Nasjonal konferanse om trafikksikkerhet

Trygg Trafikks årlige konferanse er blitt et møtested og en viktig læringsarena for alle som jobber med trafikksikkerhet i Norge.

Målsettingen er å bidra med ny kunnskap, skape nettverk og debatt. Eksperter fra inn- og utland formidler ny kunnskap, nye metoder og gode eksempler som gir deltakerne inspirasjon og verktøy i arbeidet for å bedre trafikksikkerheten i Norge.

Vi ønsker at stadig flere fagmiljøer skal involveres og informeres om det ulykkesreduserende arbeidet. Derfor ønsker vi at konferansen skal være interessant for:

 • Veimyndighetene
 • Politikere på lokalt og nasjonalt nivå
 • Ansatte i fylkeskommunene og kommunene
 • Ansatte i helsevesenet
 • Politiet
 • Trygg Trafikks medlemmer og andre relevante organisasjoner
 • Aktører i næringslivet

Trygg Trafikk jobber for et stadig mer sammensatt og tverrfaglig publikum på våre konferanser. Vi mener målet om reduksjon i de alvorligste ulykkene best kan oppnås ved tverrsektoriell innsats.

Den første nasjonale konferansen ble arrangert i april 1992. Temaet var «Fra nasjonal til lokal handling» og 80 personer deltok. De siste årene har konferansene huset mellom 250 og 315 deltagere.

Rett til ratt?

Nasjonal konferanse om førerretten 2015

Tid: Mandag 13. april og tirsdag 14. april 2015
Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 (Youngstorget), Oslo

Førerkortet gir oss rett til å kjøre bil.  Denne retten betyr mye for manges helse og livskvalitet. Den er også en forutsetning for bosetting i store deler av landet. Samtidig har vi alle rett til å beskyttes mot feilhandlinger i trafikken.

Rett til ratt_ny

Vegtrafikkloven stiller noen klare krav til hvem som kan ha førerkort. Likevel er det mange som kjører rundt på veiene uten at dette er medisinsk eller trafikkfaglig forsvarlig. Hvordan kan vi stoppe disse bilførerne og unngå alvorlige ulykker?

Konferansen fokuserer på kjente risikogrupper som eldre bilister, personer som bruker rusmidler eller trafikkfarlige medisiner, fysisk og psykisk syke og «verstingene» – de notoriske råkjørerne.

Konferansen vil forsøke å svare på følgende spørsmål:

 • Hva kjennetegner risikogruppene?
 • Hvor mange alvorlige ulykker er de involvert i?
 • Hvorfor skjer ulykkene?
 • Hvilke tiltak kan redusere antallet omkomne og hardt skadde?

Forskrift om helsekrav til førerrett er nå ute på høring fra Helsedirektoratet og vil være et aktuelt tema på konferansen.

Konferansen er godkjent av Den Norske Legeforening. For leger gir deltagelse 11 kurspoeng til videre- og etterutdanning innen allmennmedisin.

Les programmet og meld deg på konferansen!

Konferansen arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og Finans Norge.

Tidligere konferanser

Siden 2010 har vi arrangert følgende konferanser:

2014: «Skulle bare på jobb» – om arbeidsrelaterte ulykker i trafikken

2013: «Kampen om gata» – om myke trafikanter i bytrafikk

2012: «Konger på veien» – om ulykkesutsatte ungdommer i trafikken

2011: «På trygg grunn» – om lokalt trafikksikkerhetsarbeid i fylkene og kommunene

2010: «Klok av skade?» – om sikkerhetsutstyr som barneseter i bil, bilbelter, sykkelhjelm og refleks

Del dette på:

Facebook Twitter