Nasjonal konferanse 2015

Trygg Trafikk arrangerer konferanse mandag 13. april og tirsdag 14. april 2015 i Oslo.

Førerkortet gir oss rett til å kjøre bil.  Denne retten betyr mye for manges helse og livskvalitet. Den er også en forutsetning for bosetting i store deler av landet. Samtidig har vi alle rett til å beskyttes mot feilhandlinger i trafikken.

Vegtrafikkloven stiller noen klare krav til hvem som kan ha førerkort. Likevel er det mange som kjører rundt på veiene uten at dette er medisinsk eller trafikkfaglig forsvarlig. Hvordan kan vi stoppe disse bilførerne og unngå alvorlige ulykker?

Konferansen fokuserer på kjente risikogrupper som eldre bilister, personer som bruker rusmidler eller trafikkfarlige medisiner, fysisk og psykisk syke og «verstingene» – de notoriske råkjørerne.

Konferansen vil forsøke å svare på følgende spørsmål:

  • Hva kjennetegner risikogruppene?
  • Hvor mange alvorlige ulykker er de involvert i?
  • Hvorfor skjer ulykkene?
  • Hvilke tiltak kan redusere antallet omkomne og hardt skadde?

Les programmet og meld deg på konferansen!

Del dette på:

Facebook Twitter