Finansnæringen

Helt siden Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 har forsikringsnæringen vært en viktig samarbeidspartner. Samarbeidet med Finans Norge utgjør en vesentlig del av finansieringen av Trygg Trafikks aktiviteter og innsats. Det innebærer generell støtte til det skadeforebyggende arbeidet, prosjektavtaler for selskapene i fellesskap og prosjektavtaler med det enkelte selskap.

For tiden er fellesprosjektet knyttet til innsats rundt valgfaget trafikk på ungdomstrinnet.

If Skadeforsikring

If Skadeforsikring støtter Trygg Trafikks informasjonstjeneste om riktig sikring av barn i bil. Fra 2010 har vi samarbeidet om kampanjen «Tryggest bakovervendt», og andelen som sikrer barna bakovervendt har økt fra 20 til 49,3 prosent på fem år. Den skadereduserende effekten ved å være sikret bakovervendt er på 90-95 prosent, sammenlignet med å være usikret.

Prosjekter: Sikring av barn i bil

Gjensidige

Gjensidige forsikring finansierer ungdomsprosjektet #ErDuSikker?. Prosjektet er et pilotprosjekt som tester ut metoden der ungdom engasjerer hverandre i trafikk og trafikksikkerhet. Målet er å se om det er en gevinst ved at ungdom snakker med ungdom om trafikksikkerhet.

Sommeren 2015 satt vi sammen med Gjensidige søkelyset på førerdistraksjon gjennom lansering av den interaktive virale kampanjen Hold Fokus. Kampanjen viser hvordan bruk av mobiltelefonen kan være en risiko i trafikken. Mobiltelefonen er én av mange ulike førerdistraksjoner, men kanskje den som er enklest å benytte som eksempel mange kan kjenne seg igjen i.

Prosjekter: #ErDuSikker? Hold Fokus

Sparebank1

Trygg Trafikks refleksprosjekt er finansiert med støtte fra SpareBank 1 Forsikring. Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent. Sammen jobber vi for å få opp refleksbruken, og den har økt fra 16 prosent i 2008 til 31 prosent i 2015.

Prosjekter: Refleks

Tryg Forsikring

Tryg har i flere år støttet Trygg Trafikks opplæringsprosjekter og innsats mot grunnskolen. Vi har samarbeidet for å øke hjelmbruken på ungdomstrinnet, vi har utviklet, testet og evaluert et trafikksikkerhetsprosjekt for ungdomsskolen og vi har støttet kompetanseheving av lærere som ønsker å kvalifisere seg for å holde trafikalt grunnkurs i skolen gjennom utlyste stipend i bladet Utdanning.

I 2015 er prosjektsamarbeidet knyttet til utvikling, brukertesting og markedsføring av nytt, digitalt sykkelmateriell for ungdomstrinnet.

Prosjekter: Bruker du hjelm? Digitalt sykkelmateriell for ungdomstrinnet Sykkelagenten

Eika

Eika forsikring, (tidligere Terra) har i flere år støttet Trygg Trafikks forebyggende arbeid opp mot russen i Hedmark fylke. I et fylke som har opplevd en av de verste russeulykkene da en russebil kjørte utfor veien i 2002 og 5 russ omkom, er det viktig å kunne jobbe for økt fokus på hva en selv og andre kan bidra med for at trafikkulykker i russetiden ikke skal skje.
 
Vi har samarbeidet for å øke trafikksikkerheten i en trafikkfarlig periode med noen nye og mange eldre russebiler, flere i bilen og feststemning og lite søvn blant ungdommene.  Vi har arrangert russeGLATTA, hatt foredrag med trafikkskadd, hatt kollisjonsdemonstrasjon og stasjonsarbeid med russen i Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, Glåmdalen og Nord-Østerdalen.

Prosjekter: Sikker russefeiring

Andre selskaper

Hvert år sender Trygg Trafikk ut «Underveis» - et magasin til alle 10. klassinger i Norge. Ved inngangen til et nytt skoleår får ungdommene viktig informasjon om blant annet øvelseskjøring i bil, bruk av moped og lett motorsykkel og de livreddende effektene av bilbelte og sykkelhjelm. Dette kan Trygg Trafikk gjøre takket være vårt gode samarbeid med Finans Norge og selskapene DnB Skadeforsikring, Codan, KLP, Nemi Forsikring, Landbruksforsikring, Jernbanepersonalets bank og forsikring, Storebrand, Frende Forsikring og Protector Forsikring som bidrar til utgivelsen av magasinet.

Prosjekter: Underveis - et ungdomsmagasin