Andre selskaper

Hvert år sender Trygg Trafikk ut «Underveis» - et magasin til alle 10. klassinger i Norge.

Ved inngangen til et nytt skoleår får ungdommene viktig informasjon om blant annet øvelseskjøring i bil, bruk av moped og lett motorsykkel og de livreddende effektene av bilbelte og sykkelhjelm. Dette kan Trygg Trafikk gjøre takket være vårt gode samarbeid med Finans Norge og selskapene DnB Skadeforsikring, Codan, KLP, Nemi Forsikring, Landbruksforsikring, Jernbanepersonalets bank og forsikring, Storebrand, Frende Forsikring og Protector Forsikring som bidrar til utgivelsen av magasinet.

Prosjekter: Underveis – et ungdomsmagasin.