Eika

Eika forsikring, (tidligere Terra) har i flere år støttet Trygg Trafikks forebyggende arbeid opp mot russen i Hedmark fylke.

I et fylke som har opplevd en av de verste russeulykkene da en russebil kjørte utfor veien i 2002 og 5 russ omkom, er det viktig å kunne jobbe for økt fokus på hva en selv og andre kan bidra med for at trafikkulykker i russetiden ikke skal skje.

Vi har samarbeidet for å øke trafikksikkerheten i en trafikkfarlig periode med noen nye og mange eldre russebiler, flere i bilen og feststemning og lite søvn blant ungdommene.  Vi har arrangert russeGLATTA, hatt foredrag med trafikkskadd, hatt kollisjonsdemonstrasjon og stasjonsarbeid med russen i Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, Glåmdalen og Nord-Østerdalen.

Prosjekter: Sikker russefeiring.