Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring har lang tradisjon for å støtte Trygg Trafikks ungdomsarbeid, gjennom Finans Norge.

Aktuelle prosjekter:

Planleggeren

Om prosjektet #ErDuSikker?

Landingsside konkurransen #Erdusikker?

 

Gjensidige Forsikring finansierer fra 2018 prosjektet Handlingsplanlegging, et digitalt verktøy for bedre måloppnåelse. Prosjektet er et samarbeid med Transportøkonomisk Institutt og ledet av Trygg Trafikk. Målet er å utvikle et verktøy med en rekke trafikksikkerhetsrelaterte scenarioer, der brukerne selv kan velge og visualisere en konkret strategi til bruk i hverdagslige situasjoner i trafikken. Handlingsplanlegging er tenkt å kunne bli benyttet i en rekke sammenhenger, både internt i Trygg Trafikks tiltak og av eksterne aktører.

Støtte fra Gjensidige Forsikring muliggjorde oppstarten av ungdomsprosjektet #ErDuSikker? i perioden 2015-2017 . #Erdusikker er en konkurranse for videregående skoler, der ungdom engasjerer hverandre i trafikk og trafikksikkerhet.gjennom oppgaver på nettsiden. Skolen som vinner #Erdusikker? får en konsertopplevelse i skoletiden, og én elev i hver fylke vinner et stipend på 15 000 kroner som kan benyttes til kjøreopplæring, reise eller kjøp av sykkel. Konkurransen foregår hver høst og driftes nå av Trygg Trafikk.

Sommeren 2015 satte vi, sammen med Gjensidige, søkelyset på førerdistraksjon gjennom lansering av den interaktive virale kampanjen Hold Fokus. Kampanjen viser hvordan bruk av mobiltelefonen kan være en risiko i trafikken. Mobiltelefonen er én av mange ulike førerdistraksjoner, men kanskje den som er enklest å benytte som eksempel mange kan kjenne seg igjen i. Kampanjen hadde god effekt på målgruppen, nådde mer en 20 millioner mediebrukene og fikk en rekke priser nasjonalt og internasjonalt, blant annet to priser i  Digital Communication Awards 2016; Innovation of the year og CSR Communication.