If Skadeforsikring

If Skadeforsikring støtter Trygg Trafikks informasjonstjeneste om riktig sikring av barn i bil

Fra 2010 har vi samarbeidet om kampanjen «Tryggest bakovervendt», og andelen som sikrer barna bakovervendt har økt fra 20 til 49,3 prosent på fem år. Den skadereduserende effekten ved å være sikret bakovervendt er på 90-95 prosent, sammenlignet med å være usikret.

Prosjekter: Sikring av barn i bil