Alvorlige sykkelulykker – kunnskap fra helsesektoren og forebygging fra et systemperspektiv Fagmøte i Trygg Trafikk

Hva slags kunnskap har helsesektoren om alvorlige sykkelulykker? Hvordan forebygge sykkelulykker fra et systemperspektiv?

Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er det et mål om at flere skal sykle og gå. Formålet er å begrense vekst i biltrafikken og redusere klimautslipp samt bidra til bedre folkehelse og miljø. Samtidig utfordres trafikksikkerheten fordi syklister har mye høyere ulykkesrisiko enn trafikanter som sitter bedre beskyttet inne i et kjøretøy.

Trygg Trafikk ønsker å bidra til sikker sykling. Bedre kunnskap om sykkelulykker er avgjørende for at det forebyggende arbeidet skal bli mer treffsikkert. Helsesektoren sitter på mye informasjon og kunnskap som ikke kommer frem i den offisielle politirapporterte statistikken over trafikkulykker. Hva sier helsestatistikken om de alvorligste sykkelulykkene? Hva vet vi om langtidseffektene av slike ulykker?

Trafikksikkerhetsarbeidet bør omhandle både trafikant, infrastruktur, fart, kjøretøy og skadebehandling, ifølge systemperspektivet Safe System Approach. Det bør bygges kjeder av barrierer for å forebygge at ulykker skjer og som begrenser skadene når de har skjedd. Hvordan kan systemperspektivet brukes til å identifisere tiltaksområder som vil redusere ulykkene? Hva mener sentrale aktører bør prioriteres?

Program for fagmøtet

Velkommen

Hva helsedataene viser. 

Syklister behandlet i traumemottak de siste fem årene. 
Marianne Dahlhaug, leder i Nasjonalt Traumeregister 

Hva ser legene på traumemottaket på Ullevål? 
Jon Ramm-Pettersen, seksjonsoverlegeved Nevrokirurgisk avdeling, OUS 

Hvordan forebygge sykkelulykker fra et systemperspektiv? 
Bård Morten Johansen, fagsjef i Trygg Trafikk 

Forberedte kommentarer fra sentrale aktører. 

Spørsmål og kommentarer 

Påmelding

Meld deg på digitalt

Meld deg på fysisk

Praktisk informasjon

  • Dato: torsdag 8. juni 2023
  • Tid: kl. 09:00–10:30
  • Sted: digitalt på Teams eller fysisk hos Trygg Trafikk i Tullings gate 2 (6. etasje)

Alle som melder seg på digital deltakelse, får tilsendt lenke til møtet.

Enkel frokost serveres i Tullins gate fra kl 08:30.

Velkommen!

 

Sted
Kart
Tid
8. juni 2023
09:00 - 10:30

Kurskontakt
Tanja Loftsgarden Avdelingsleder fag og analyse