Trafikk på ungdomsskolen - nettverksmøter

Trygg Trafikk arrangerer nettverksmøter for lærere som underviser i valgfaget trafikk. Hensikten med disse møtene er todelt. Erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom lærere som underviser i faget er den ene delen, og faglig påfyll den andre.

Nettverksmøtene arrangeres stort sett en gang i året, fylkesvis, og er gratis å delta på. Våren 2022 tilbyr vi digitale samlinger, høsten 2022 blir det fysiske samlinger.

Temaene i samlingene er:

  • Læreplan og vurdering i valgfaget
  • Tips og råd til bruk av det digitale læreverket og Underveis
  • Forslag til organisering av faget
  • Spørsmål & svar om regelverk
  • Annet lærere har behov for å snakke om
  • Det settes av godt med tid til å dele erfaringer.

Følg også med i facebookgruppen Gruppe for lærere i valgfaget trafikk.

Har du spørsmål?

Amad Nasir
Amad Nasir Prosjektleder opplæring

Kurset støttes med midler fra Finans Norge.