Trafikk på ungdomsskolen - nettverksmøter

Trygg Trafikk arrangerer nettverksmøter for lærere som underviser i valgfaget trafikk. Hensikten med disse møtene er todelt. Erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom lærere som underviser i faget er den ene delen, og faglig påfyll den andre.

Nettverksmøtene arrangeres stort sett en gang i året, fylkesvis, og er gratis å delta på. Våren 2022 tilbyr vi digitale samlinger, høsten 2022 og våren 2023 blir det fysiske samlinger.

Temaene i samlingene er:

  • Først til skadestedet.
  • Tips og råd til bruk av læringsressurser.
  • Spørsmål & svar om regelverket.
  • Annet lærere har behov for å snakke om.
  • Det settes av tid til å dele erfaringer.

Følg også med i facebookgruppen Gruppe for lærere i valgfaget trafikk.

Har du spørsmål?

Amad Nasir
Amad Nasir Spesialrådgiver opplæring

Kurset støttes med midler fra Finans Norge.