Trafikk på ungdomsskolen - nettverksmøter

Trygg Trafikk arrangerer nettverksmøter for lærere som underviser i valgfaget trafikk. Hensikten med disse møtene er todelt. Erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom lærere som underviser i faget er den ene delen, og faglig påfyll den andre.

Temaene på nettverksmøtene vil variere fra år til år og blir kunngjort via kursinvitasjonen og på våre kurssider.

Bli medlem av Facebookgruppen; Gruppe for lærere i valgfaget trafikk, hvor vi deler informasjon om valgfaget og nettverksmøtene.

 

Har du spørsmål?

Amad Nasir
Amad Nasir Spesialrådgiver opplæring
Zoey Line Barstad
Zoey Line Barstad Spesialrådgiver opplæring