Snart barnehagelærer

Det å skulle ferdes trygt med mange små barn i trafikken er ikke alltid like lett, derfor er det lurt å ha litt ekstra kompetanse om trafikksikkerhet og trafikkopplæring i barnehagen.

Dette kurset er for barnehagelærerstudenter og tilbys ved flere universiteter og høyskoler rundt om i landet. På kurset får studentene en grundig innføring i hvordan de på en enkel og morsom måte kan drive med trafikksikkerhet i barnehagen.

Temaer på kurset:

  • Rutiner på tur
  • Barns forutsetninger i trafikken
  • Foreldresamarbeid
  • Sikring i bil og buss
  • Trafikk i rammeplanen
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Barnas Trafikklubb
  • Med barn i trafikken
Marie Louise Simonsen Zangenberg
Marie Louise Simonsen Zangenberg Spesialrådgiver opplæring
Tone  Helstad Glomsrud
Tone Helstad Glomsrud Rådgiver opplæring
Torunn Mevik
Torunn Mevik Spesialrådgiver opplæring