Trafikkopplæring på sykkel

Er du i tvil om hvordan og hvorfor du skal gjennomføre trafikkopplæring på sykkel? I dette digitale kurset får du en innføring i læringsportalen sykkeldyktig.no og hva læreplanen sier om sykkelopplæring. Kurset passer for lærere som skal gjennomføre trafikkopplæring på sykkel for 4.-7. trinn.

Det er bred støtte for å arbeide med trafikkopplæring på sykkel i kroppsøvingsfaget i Læreplanverket for grunnskolen. 

For de fleste barn er det viktig å lære seg å sykle. Trafikkopplæring på sykkel skal tilføre elevene holdninger og vaner som varer livet ut, og øve evnen til å bruke oppmerksomheten, tenke risiko og ta trygge valg i trafikken. 

I kurset får du tips og råd om hvordan du kan planlegge og gjennomføre teoretisk og praktisk opplæring ved å bruke læringsportalen sykkeldyktig.no.

Vi  anbefaler at alle lærere som skal gjennomføre trafikkopplæring på sykkel setter av felles tid til å gå gjennom kurset sammen. Da kan dere drøfte spørsmålene i kurset underveis og få en felles forståelse av innholdet.

Kurset kan også brukes som en veiledning og støtte hvor du finner den informasjonen du trenger, enten det dreier seg om teori, praktiske øvelser eller annet som er knyttet til trafikksikkerhet på sykkel. 

Innholdet i kurset:

  • Innledning: om kurset 
  • Skolens oppdrag: hvorfor skal skolene gjennomføre trafikkopplæring på sykkel? 
  • Nullvisjonen: om grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge 
  • Sykkeldyktig.no: gjennomgang og bruk av læringsplattformen 
  • Ferdigheter: grunnleggende ferdigheter. Tips til gjennomføring 
  • Oppsummering 

Kurset tar mellom 50–60 minutter å gjennomføre.  

Klikk her for å gå til kurs for grunnskolelærere om trafikk- og sykkelopplæring

 

Tone  Helstad Glomsrud
Tone Helstad Glomsrud Spesialrådgiver opplæring
Lena Westrum
Lena Westrum Avdelingsleder opplæring barn og ungdom