Brosjyrer til foreldre og FAU

6-åringar på skolevei – Foreldrehefte
Råd til foreldre om trafikksikkerhet på skolevei.
Særlig farlig eller vanskelig skolevei
Ny, revidert utgave per 07.09.21. av veileder som viser hvilke momenter som er sentrale når kommuner skal vurdere om en skolevei er særlig farlig. Se lenke til nytt rundskriv under: "Retten til skyss Udir-2-2019".
Retten til skyss Udir-2-2019 - nytt rundskriv fra Utdanningsdirektoratet
Nytt rundskriv fra Utdanningsdirektoratet om retten til skyss fra 19.09.2019. NB! Veileder "Særlig farlig eller vanskelig skolevei" skal revideres.
Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem
Tips og råd om sykling på skoleveien i forbindelse med endring i forskrift til opplæringsloven §12 - 1 av 20.08.2015, som gir foreldre rett til å bestemme når deres barn kan sykle til skolen.
Presentasjon av veileder, Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem (PPT)
Denne presentasjonen bygger på veilederen "Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem", og er ment som en hjelp til møter og innlegg.
Informasjon til foreldre/foresatte
Informasjon til foreldre og foresatte i forbindelse med endring i forskrift til opplæringsloven og sykling til skolen.
Sykle til skolen
Råd om sykling til skolen fra Statens vegvesen, FUG, SLF, Helsedirektoratet og Trygg Trafikk.
Sikker skoleskyss
Råd om skoleskyss fra NHO Transport og Trygg Trafikk.
Til FAU
En del av læringsmiljøet er også skoleveien, skolegården og skolens nærmiljø. Se hva du som FAU kan påvirke.

Veiledere til skole og lærere

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem
Tips og råd om sykling på skoleveien i forbindelse med endring i forskrift til opplæringsloven §12 - 1 av 20.08.2015 som gir foreldre rett til å bestemme når deres barn skal sykle til skolen.
Presentasjon av veileder, Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem
Denne presentasjonen bygger på veilederen "Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem", og er ment som en hjelp til møter og innlegg.
Trafikkboka
Lærerveiledning til Trafikkboka, grunnbok i trafikkopplæring for 1.-4.klasse.
Trafikkopplæring i ungdomsskolen
Eksempler på praktisk gjennomføring av trafikkopplæring i ungdomsskolen.
Tenåringer i trafikken
Et hefte til støtte for dem som arbeider med ungdom og trafikksikkerhet.

Filmer til foreldre