Godkjente og regodkjente kommuner - 2023

Så langt i år har én kommune blitt godkjent som trafikksikker. Her finner du bilder fra seremoniene vi så langt har hatt der representanter fra kommunen og Trygg Trafikk var tilstede.