Hvordan bli en bedre sjåfør hjemmefra? Prøv refleksjonsoppgaver fra Trygg Trafikk.

Det å gjøre refleksjonsoppgaver i forbindelse med å øvelseskjøre høres kanskje ikke veldig spennende ut. Men å reflektere over trafikkulturen gjør at du bedre forstår det trafikkbildet du møter ved øvelseskjøring. Det kan gjøre deg til en bedre sjåfør.

Refleksjonsoppgave: Trafikkultur

Norge har flere år på rad blitt kåret til verdens mest trafikksikre land. Vi er også et langstrakt land hvor vi møter ulike utfordringer i trafikken, blant annet påvirket av hvor vi bor.

Trafikkulturen er heller ikke nødvendigvis lik i hele landet, og kan påvirkes av det vi vanligvis møter i trafikken. Det kan være viktig å tenke på før du begynner å øvelseskjøre.

For å bli en trygg sjåfør bør du ha øvd på kjøring i bymiljø, tettbygd strøk, landevei og motorvei. Hvor du øvelseskjører må likevel velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen.

Området hvor du har øvelseskjørt mye kjenner du som regel godt til, men når du kommer til nye veier bør du være klar over at trafikkmiljøet kan være annerledes. Derfor bør du på forhånd sette deg inn i hvordan det er å kjøre i ulike trafikkmiljøer.

I refleksjonsoppgavene under kan du reflektere over trafikkulturen og trafikkmiljøet i ditt nærmiljø.

  • Refleksjonsoppgaver om trafikkultur og trafikkmiljø:
  • Hva kjennetegner trafikkmiljøet du ferdes i daglig?
  • Hvordan vil du beskrive trafikkulturen i området ditt?
  • Hva tror du forskjellene kan være ved trafikkulturen i by og bygd?

Refleksjonsoppgave: Oppmerksomhet

  • Hvilke sanser har vi? (syn, lukt, smak, hørsel, følesans/kinestetisk sans)
  • Hvilken sans er den viktigste når vi skal kjøre bil? Over 90 av alle sanseinntrykk skjer gjennom øynene når vi kjører.
  • Hvor mye ser vi? (Vi ser 180 grader inkl sidesyn, og 3-5 grader skarpsyn
  • Hva er det som er viktig å se? (oppfatte/identifisere risiko og mulige farer)
  • Hva er varslingsrefleksen? (Når øynene oppfatter noen i periferien “borti øyekroken” som fanger din oppmerksomhet)
  • Hva er viktig når du skal bruke synet? (Se langt frem, bevege blikket, få overblikk, bli sett og forstått, se etter mulige utveier)