Færre omkommer i trafikken

Færre omkommer i trafikken

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 01.07.2015
53 personer mistet livet i trafikken første halvår 2015, mot 75 personer i samme periode i fjor. Dette er en positiv utvikling, men sommerferien er høysesong for trafikkulykker og Trygg Trafikk oppfordrer deg til å ta det rolig i trafikken.

Foreløpige tall viser at 11 personer omkom på veiene i juni, og hittil i år er antall omkomne på norske veier 53. Av de omkomne første halvår var det 11 kvinner og 42 menn.

– Utviklingen går i riktig retning, men i Norge har vi en tydelig visjon om at ingen skal omkomme eller skades for livet på veiene. Med denne visjon som bakteppe er nedgangen vi nå ser en sterk motivasjon til å forsterke trafikksikkerhetsinnsatsen ytterligere. Nå krysser vi fingrene for en sommer uten mange alvorlige ulykker, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

I 2014 døde til sammen 54 mennesker på veiene i juni, juli og august. Det er på nivå med gjennomsnittet for de siste fem somrene, men tallene varierer kraftig fra år til år.

11 omkom i juni

Av de 11 omkomne i juni var åtte menn og tre kvinner. Fire av de omkomne var bilførere, fem var mc-førere, en var syklist og en var fotgjenger. De siste fem årene har i gjennomsnitt 19 personer omkommet i veitrafikkulykker i juni måned.

Fordeling trafikantgrupper
Juni Juni Januar – juni Janurar – juni
2015 2014 2015 2014
Bilførere 4 8 27 32
Bilpassasjerer 0 1 4 14
Motorsyklister 5 4 12 10
Mopedister 0 2 0 2
Syklister 1 0 3 2
Fotgjengere 1 1 6 10
Akende 0 0 0 0
Andre 0 2 1 5
SUM 11 18 53 75
Fordeling fylker
Juni Juni Januar – juni Januar – juni
2015 2014 2015 2014
Østfold 0 0 4 4
Akershus 0 2 3 10
Oslo 1 0 3 2
Hedmark 0 0 2 1
Oppland 2 1 4 2
Buskerud 1 1 4 12
Vestfold 1 0 4 4
Telemark 2 3 2 5
Aust-Agder 0 1 6 1
Vest-Agder 0 1 3 2
Rogaland 2 2 3 6
Hordaland 0 2 1 9
Sogn og Fjordane 0 0 2 0
Møre og Romsdal 0 0 3 3
Sør-Trøndelag 0 1 1 4
Nord-Trøndelag 1 3 2 4
Nordland 0 1 1 4
Troms 1 0 3 0
Finnmark 0 0 2 2
SUM 11 18 53 75

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken.

For mer informasjon, kontakt:

Ta kontakt for mer informasjon

Steng