La barna sykle og gå til skolen!

 • hansen@tryggtrafikk.no
 • 16.08.2013
60 000 barn er klare for sin første skoledag. Trygg Trafikk ber foreldrene, skolene og kommunene sørge for at skoleveiene blir ulykkesfrie soner.

Utrykningspolitiet, lokalt politi og Statens vegvesen er klare til å trappe opp kontrollene på skoleveier over hele landet. Hvert år blir flere foreldre fratatt førerkortet når de råkjører med egne barn til skolen, uten hensyn til naboenes barn som går og sykler langs de samme veiene.

– Voksne må vise ansvar. Skoleveien er en viktig arena hvor barna kan lære sikker adferd i trafikken og få mosjon før timene i klasserommet, sier konstituert direktør Tori Grytli i Trygg Trafikk.

Sykkeltur sammen

Hun anbefaler foreldrene å gå eller sykle skoleveien sammen med de minste barna.

– Øv på skoleveien sammen. Stopp når dere skal krysse veien og snakk om hva som kan være trygt og farlig i forskjellige situasjoner, foreslår Grytli.

Hun understreker at barn gjerne kan sykle til skolen alene, hvis det kan skje adskilt fra biltrafikken. Barn som må ut blant bilene på skoleveien, bør ikke sykle alene før de er mellom 10 og 12 år. Du som forelder må selv vurdere om ditt barn er modent og mestrer sykkelen godt nok. Det innebærer god balanse, å kunne gi tegn til andre trafikanter, å kunne stanse, samt kunnskap om grunnleggende trafikkregler.

– Hvis du kan ta deg tid om morgenen til å sykle sammen med barnet, kan det være en god og hyggelig start på dagen, sier Grytli.

Trygg Trafikk har laget en kort informasjonsfilm om å sykle med barna til skolen

Køer og kaos

Hvis du må kjøre bil til skolen, har Grytli følgende tips og råd:

 • Ta hensyn! Ikke stans rett ved skoleporten eller gangfelt ved skolen. Unngå rygging.
 • De minste barna er vanskelige å få øye på rett bak bilen.
 • Husk at alle barn under 135 cm skal være sikret med eget sikringsutstyr i bil.
 • Ikke kjør forbi skolebusser som står på en holdeplass. Det kan komme barn løpende ut foran bussen.
 • Følg fartsgrensen ved skoler – da har du tid til å observere og stanse om nødvendig.
 • Vær oppmerksom på avkjørsler og småveier der sikten er dårlig.

– Vi ser dessverre stor biltrafikk ved mange skoler. Kaotiske og uoversiktlige situasjoner kan føre til ulykker. Alt for mange foreldre kjører barna sine, selv om de har en grei skolevei, advarer Grytli.

Trygg Trafikks råd til foreldrene:

 • Gå skoleveien med barna og snakk om det dere ser i trafikken.
 • Gå sammen med andre foreldre og fordel dager dere følger barna til skolen.
 • Finn den sikreste skoleveien. Den korteste er ikke alltid den tryggeste.
 • Hvis du må kjøre barnet ditt til skolen, bør du stoppe et stykke fra skoleporten, så barnet kan gå den siste strekningen.
 • Å sykle sammen med barnet, gir god trening i trafikken.

Trygg Trafikks råd til skolene:

 •  Lag en lokal læreplan i trafikk: Kompetansemålene i Kunnskapsløftet er omfattende, og for å nå målene bør alle skoler ha en plan for trafikkopplæringen.
 • Legg inn trafikksikkerhet i Internkontrollsystemet: Skolen har et ansvar for barnas sikkerhet i skoletiden. Gode rutiner som følges på alle turer er avgjørende for å unngå skader og ulykker.
 • Snakk med foreldrene: I FAU kan skolen ta opp spørsmål om elevenes trafikksikkerhet på skolevei. Gi informasjon til foreldrene om hva barna lærer og hvilke utfordringer de har.
 • Temamøter: Foreldremøtene er en god arena for å ta opp spørsmål vedrørende trafikkopplæring og trafikksikkerhet.

Ta kontakt for mer informasjon

Steng