Trygg Trafikks logo og profil

Det visuelle inntrykket vi skaper er en viktig del av Trygg Trafikks kommunikasjon utad. Den fungerer som en felles
signatur og får organisasjonen til å fremstå tydelig og enhetlig.

Trygg Trafikks profilmanual er en veileder som skal hjelpe oss å skape en helhetlig visuell profil på samtlige grafiske produkter. Den skal ikke være en tvangstrøye, men et verktøy som gir medarbeidere og eksterne formgivere retningslinjer for hvordan profilen skal tas i bruk.

Manualen inneholder grunnleggende elementer som logo, fontbruk, fargepalett og symboler, samt noen eksempler på disse profilelementene i bruk.