Logo

Trygg Trafikks logo består av symbol med formen hentet fra et trafikkskilt og navnetrekk i et fast definert forhold. Det er ikke tillatt å forandre elementenes inbyrdes forhold eller grafiske form, f.eks.ved å bytte skrifttype, strekke ellerunderstreke dem. Logoen er Trygg Trafikk sin signatur. Den skal benyttes i alle tilfeller der Trygg Trafikk er avsender.

Trygg Trafikk har to logoversjoner

En hovedlogo der symbol er plassert over navnetrekk [1] og en versjon der symbol er plassert til venstre for navnetrekket og på linje med dette [2]. Hovedlogoen skal være førstevalg, alternativ logo skal kun benyttes der det er plassmangel høyden eller dersom typografienblir for liten for hovedlogoen.

1.Hovedlogo
Dette er førstevalget, og den logoen som benyttes så frem tilgjengelig flate og bakgrunnsfarge tillater det. Ved mørk bakgrunnsfarge skal negativ versjon [3] brukes.

2. Alternativ logo
Denne logoen brukes i de tilfellene der det er plassmangel i høyden eller dersom navnetrekket blir for liten for hovedlogoen. Se minimumsstørrelser på neste side.

1. Hovedlogo

Trygg Trafikk sin hovedlogo hvor teksten ligger under designelementet.

2. Alternativ logo

Dette gjelder både hovedlogo og alternativ logo, selv om kun hovedlogo er vist i
eksemplene.

Negativ logo (3] brukes der bakgrunnen er såpass mørk at det er vanskelig å tyde form og skrift på positiv logo. Dette gjelder også hvis positiv logo kommer i konflikt med andre blåfarger. Legg merke til at symbolet ikke endres i negativ variant, det er kun navn og ytterkant av symbolet som endrer navn til hvitt. En tilsvarende logoversjon finnes for den alternative logoen med sidestilt symbol.

Logo i gråtoner [4/5] er ikke like gjenkjennelig som fargeversjonene og skal KUN brukes der man ikke benytter 4-fargertrykk.

 

Negativ logo

Trygg Trafikk logoen i negativ

Logo i gråtoner

Trygg Trafikk logo i gråtoner

negativ logo i gråtoner

Negativ Trygg Trafikk logo med gråtoner
Størrelse og plassering

Hovedlogoens grunnstørrelse er 30 mm i bredde og skal benyttes på de fleste trykte flater.
Minstemål er 15 mm bredde.

Størrelse
Benyttes logo mindre enn dette vil lesbarheten bli for dårlig. På alternativ logovariant er breddestørrelsen 40 mm i grunnstørrelse og minimum 23 mm.

Luft rundt logoen
Trygg Trafikk sin logo er mest synlig og effektiv når den er plassert med en viss mengde luft rundt seg. Typografi, dekorelementer og bilder bør holdes utenfor det beskyttede området (gjelder ikke plassering på bilder). De samme minimumsmålene gjelder for avstand fra logo til kanter/ hjørner. På hovedlogo tilsvarer minimumsavstanden lengden på sidene i den røde trekanten. På alternativ logo tilsvarer minimumsavstanden lengden på sidene i den blå trekanten.

Bildet viser hvor mye luft det skal være rundt hoved logo alternativ logo