Tema for 2020:

Hva gjør vi fram til teknologien redder oss?

Den teknologiske utviklingen er i ferd med å revolusjonere trafikken (på godt og vondt). Vi må forberede oss på et mer komplisert trafikkbilde, der kjøretøy med ulik grad av automatisering vil sameksistere med nye former for mikromobilitet og flere myke trafikanter. Dette vil skape nye utfordringer for trafikksikkerhetsarbeidet. Samtidig er utfordringer som fart, sikring og uoppmerksomhet på langt nær løst. Vi spør:

  • Hva er de store trendene i reisemønstre framover og hva skjer på EU nivå?
  • Hva finnes av teknologi som påvirker trafikksikkerheten og hva kommer?
  • Hvor langt er vi villige til å la teknologi begrense vår atferd i trafikken?
  • Hvordan skal vi arbeide med trafikksikkerhet i overgangsfasen mens vi venter på at teknologien skal redde oss?
  • Hva er hovedutfordringene og hvilke tiltak skal vi prioritere for å komme nærmere nullvisjonen?

Trafikksikkerhetskonferansen 2020 setter søkelys på den sikkerhetskritiske perioden vi går i møte «mens vi venter på at teknologien skal redde oss….».

Program for Trafikksikkerhetskonferansen 2020

DAG 1 – 21. april 11:30 – 16:30

Registrering
Lunsj
Velkommen
Jan Johansen, direktør Trygg Trafikk
Hilsen fra samferdselsdepartementet
Teknologitrender i transportsektoren – implikasjoner for fremtidens mobilitet og trafikksikkerhet
Niels Buus Kristensen, forskningsleder TØI
Billøse familier – app for gående og syklende i Oslo-området
Marte Nes, rådgiver Ruter
Teknologi i overgangsfasen – til glede og besvær
Bård Morten Johansen, seniorrådgiver Trygg Trafikk 
Enkel teknologi – avansert menneskehjerne
Gunnar Deinboll Jensen, seniorforsker Sintef 
Ny teknologi – konsekvenser for føreropplæringen
Jan Petter Wigum, universitetslektor NORD Universitetet
Samtale: «Den sikkerhetskritiske overgangsfasen»
Ledet av Christian Strand
Slutt for dagen og velkommen til middag kl. 19. 

 

DAG 2 – 22. april 09:00 – 15:00

Velkommen
Christian Strand
Siste nytt fra EU
Antonio Avenoso, direktør i European Transport Safety Council (ETSC)
Hva skjer i Norge? – prioriteringer fra Statens vegvesen
Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør Statens vegvesen
Fylkenes nye rolle
Gro Ryghseter Solberg, avdelingssjef for mobilitet og samfunn
Personvern og trafikksikkerhet – muligheter og utfordringer
Bjørn Erik Thon, leder for Datatilsynet
Fart – hva vet vi, hva gjør vi? – hvilke virkemidler har vi? 
Arild Ragnøy, sjefingeniør Statens vegvesen
Diskusjon: Fart, fag og politikk 
Verdens beste sjåfør- en konkurranse om å kjøre sikkert og energieffektivt
Tina Thörner, Race Director FIA Smart Driving Challenge
Harde realiteter om sikring i bil og buss
Rolf Mellum, avdelingsdirektør Havarikommisjonen
Uoppmerksomhet – hva vet vi, hva gjør vi?
Om risikofaktor, virkemidler og erfaring fra kampanjen «Takk for oppmerksomheten»
Rita Helen Aarvold, seniorrådgiver Statens vegvesen og prosjektleder for oppmerksomhetskampanjen.
Barn, oppmerksomhet og sykling: Kan barns risikopersepsjon påvirkes gjennom læring?
Dagfinn Moe, seniorforsker Sintef og Ida Neergaard, seniorrådgiver Trygg Trafikk
Hvordan kan du trene hjernen til å ikke miste oppmerksomheten?
Gry Fluge Vindedal, Doktor i nevrovitenskap og avdelingsleder ervervet hjerneskade Statped