Program for Trafikksikkerhetskonferansen 2020

DAG 1 – 21. april 11:30 – 16:30

Registrering
Lunsj
Velkommen
Jan Johansen, direktør Trygg Trafikk
Hilsen fra samferdselsdepartementet
Teknologitrender i transportsektoren – implikasjoner for fremtidens mobilitet og trafikksikkerhet
Niels Buus Kristensen, forskningsleder TØI
Billøse familier – app for gående og syklende i Oslo-området
Marte Nes, rådgiver Ruter
Teknologi i overgangsfasen – til glede og besvær
Bård Morten Johansen, seniorrådgiver Trygg Trafikk 
Enkel teknologi – avansert menneskehjerne
Gunnar Deinboll Jensen, seniorforsker Sintef 
Ny teknologi – konsekvenser for føreropplæringen
Jan Petter Wigum, universitetslektor NORD Universitetet
Samtale: «Den sikkerhetskritiske overgangsfasen»
Ledet av Christian Strand
Slutt for dagen og velkommen til middag kl. 19. 

 

DAG 2 – 22. april 09:00 – 15:00

Velkommen
Christian Strand
Siste nytt fra EU
Antonio Avenoso, direktør i European Transport Safety Council (ETSC)
Hva skjer i Norge? – prioriteringer fra Statens vegvesen
Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør Statens vegvesen
Fylkenes nye rolle
Gro Ryghseter Solberg, avdelingssjef for mobilitet og samfunn
Personvern og trafikksikkerhet – muligheter og utfordringer
Bjørn Erik Thon, leder for Datatilsynet
Fart – hva vet vi, hva gjør vi? – hvilke virkemidler har vi? 
Arild Ragnøy, sjefingeniør Statens vegvesen
Diskusjon: Fart, fag og politikk 
Verdens beste sjåfør- en konkurranse om å kjøre sikkert og energieffektivt
Tina Thörner, Race Director FIA Smart Driving Challenge
Harde realiteter om sikring i bil og buss
Rolf Mellum, avdelingsdirektør Havarikommisjonen
Uoppmerksomhet – hva vet vi, hva gjør vi?
Om risikofaktor, virkemidler og erfaring fra kampanjen «Takk for oppmerksomheten»
Rita Helen Aarvold, seniorrådgiver Statens vegvesen og prosjektleder for oppmerksomhetskampanjen.
Barn, oppmerksomhet og sykling: Kan barns risikopersepsjon påvirkes gjennom læring?
Dagfinn Moe, seniorforsker Sintef og Ida Neergaard, seniorrådgiver Trygg Trafikk
Hvordan kan du trene hjernen til å ikke miste oppmerksomheten?
Gry Fluge Vindedal, Doktor i nevrovitenskap og avdelingsleder ervervet hjerneskade Statped