Vi bløffer på oss refleksbruk

I undersøkelse utført av TNS Kantar i 2020, på vegne av Trygg Trafikk og Fremtind, sier mer enn 7 av 10 voksne at de alltid eller ofte bruker refleks. I virkeligheten er det helt annerledes. Trygg Trafikks fysiske tellinger i 2019 viser at kun 41 prosent bruker refleks.

Voksne er dårligst til å bruke refleks, og hovedårsaken er at glemmer å ta på refleksen. Vi tar på oss mørke klær og haster ut i mørket.

Barn har refleks

Heldigvis sørger omtrent alle foreldre for at barna har refleks i mørket. Barneklær har også ofte reflekser påsydd. Voksne bør bli bedre forbilder for barn og unge ved å bruke refleks i mørket.

 

Refleksbruk blant voksne

Andelen voksne som bruker refleks har økt de siste årene, men er fortsatt for lav. Bare 41 prosent bruker den lille livredderen i 2019, dette er en nedgang fra 2018 hvor bruksandelen var på 44%. På landevei er bruksandelen på 49% og i sentrumsstrøk er bruksandelen på 33%

Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger av refleksbruk blant voksne fotgjengere. Vi registrerer hvor mange som bruker refleks, fordelt på kjønn, trafikkmiljø (sentrum og landevei) og fylke.

 

Refleksbruk i fylkene 2019

Fylke Andel som bruker refleks
Akershus 35 %
Aust-Agder 29 %
Buskerud 29 %
Finnmark 62 %
Hedmark 52 %
Hordaland 48 %
Møre og Romsdal 32 %
Nordland 57 %
Oppland 34 %
Oslo 25 %
Rogaland 38 %
Sogn og Fjordane 53 %
Telemark 40 %
Trøndelag 32 %
Troms 36 %
Vest-Agder 49 %
Vestfold 45 %
Østfold 45 %
Landsgjennomsnitt 41 %