Vi bløffer på oss refleksbruk

I undersøkelse utført av TNS Kantar i 2017 sier mer enn 7 av 10 voksne at de alltid eller ofte bruker refleks. I virkeligheten er det helt annerledes. Trygg Trafikks fysiske tellinger i 2017 viser at kun 40 prosent bruker refleks.

Voksne er dårligst til å bruke refleks, og hovedårsaken er at glemmer å ta på refleksen. Vi tar på oss mørke klær og haster ut i mørket.

Barn har refleks

Heldigvis sørger omtrent alle foreldre for at barna har refleks i mørket. Barneklær har også ofte reflekser påsydd. Voksne bør bli bedre forbilder for barn og unge ved å bruke refleks i mørket.

 

Refleksbruk blant voksne

Andelen voksne som bruker refleks har økt de siste årene, men er fortsatt for lav. Bare 40 prosent bruker den lille livredderen i 2017.

Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger av refleksbruk blant voksne fotgjengere. Vi registrerer hvor mange som bruker refleks, fordelt på kjønn, trafikkmiljø (sentrum og landevei) og fylke.

Refleksbruk i fylkene

Fylke Andel som bruker refleks Andel på landevei Andel på sentrum
Akershus 32 % 41 % 22 %
Aust-Agder 30 % 38 % 21 %
Buskerud 32 % 34 % 31 %
Finnmark 39 % 36 % 42 %
Hedmark 50 % 58 % 42 %
Hordaland 41 % 53 % 30 %
Møre og Romsdal 40 % 48 % 33 %
Nordland 52 % 52 % 51 %
Nord-Trøndelag 46 % 61 % 31 %
Oppland 35 % 42 % 28 %
Oslo 29 % 35 % 22 %
Rogaland 45 % 62 % 28 %
Sogn og Fjordane 54 % 67 % 42 %
Sør-Trøndelag 30 % 33 % 28 %
Telemark 32 % 43 % 21 %
Troms 38 % 34 % 42 %
Vest-Agder 40 % 42 % 37 %
Vestfold 44 % 60 % 28 %
Østfold 51 % 61 % 41 %
Landsgjennomsnitt 40 % 47 % 33 %