Vi bløffer på oss refleksbruk

I undersøkelse utført av TNS Kantar i 2017 sier mer enn 7 av 10 voksne at de alltid eller ofte bruker refleks. I virkeligheten er det helt annerledes. Trygg Trafikks fysiske tellinger i 2018 viser at kun 44 prosent bruker refleks.

Voksne er dårligst til å bruke refleks, og hovedårsaken er at glemmer å ta på refleksen. Vi tar på oss mørke klær og haster ut i mørket.

Barn har refleks

Heldigvis sørger omtrent alle foreldre for at barna har refleks i mørket. Barneklær har også ofte reflekser påsydd. Voksne bør bli bedre forbilder for barn og unge ved å bruke refleks i mørket.

 

Refleksbruk blant voksne

Andelen voksne som bruker refleks har økt de siste årene, men er fortsatt for lav. Bare 44 prosent bruker den lille livredderen i 2018.

Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger av refleksbruk blant voksne fotgjengere. Vi registrerer hvor mange som bruker refleks, fordelt på kjønn, trafikkmiljø (sentrum og landevei) og fylke.

Refleksbruk i fylkene

Fylke Andel som bruker refleks Andel på landevei Andel på sentrum
Akershus 37 % 50 % 24 %
Aust-Agder 45 % 71 % 19 %
Buskerud 32 % 37 % 28 %
Finnmark 61 % 69 % 52 %
Hedmark 48 % 58 % 38 %
Hordaland 42 % 51 % 33 %
Møre og Romsdal 35 % 40 % 30 %
Nordland 67 % 73 % 61 %
Oppland  42 % 61 % 23 %
Oslo 22 % 24 % 19 %
Rogaland 47 % 55 % 38 %
Sogn og Fjordane 54 % 65 % 43 %
Telemark 38 % 60 % 17 %
Trøndelag 38 % 46 % 31 %
Troms 39 % 46 % 32 %
Vest-Agder 44 % 54 % 35 %
Vestfold 47 % 64 % 30 %
Østfold 50 % 54 % 45 %
Landsgjennomsnitt 44 % 54 % 33 %