Vi bløffer på oss refleksbruk

I undersøkelse utført av TNS Kantar i 2020, på vegne av Trygg Trafikk og Fremtind, sier mer enn 7 av 10 voksne at de alltid eller ofte bruker refleks. I virkeligheten er det helt annerledes. Trygg Trafikks fysiske tellinger i 2020 viser at kun 45 prosent bruker refleks.

Voksne er dårligst til å bruke refleks, og hovedårsaken er at glemmer å ta på refleksen. Vi tar på oss mørke klær og haster ut i mørket.

Barn har refleks

Heldigvis sørger omtrent alle foreldre for at barna har refleks i mørket. Barneklær har også ofte reflekser påsydd. Voksne bør bli bedre forbilder for barn og unge ved å bruke refleks i mørket.

 

Refleksbruk blant voksne

Andelen voksne som bruker refleks har økt de siste årene, men det er fortsatt under halvparten som bruker den. 45 prosent bruker den lille livredderen i 2020, det er en liten økning siden 2019 da bruksandelen var 41 %. På landevei er bruksandelen på 54% og i sentrumsstrøk er bruksandelen på 37%.

Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger av refleksbruk blant voksne fotgjengere. Vi registrerer hvor mange som bruker refleks, fordelt på kjønn, trafikkmiljø (sentrum og landevei) og fylke.

 

Refleksbruk i fylkene 2020

Fylke Andel som bruker refleks
Agder 43 %
Innlandet 54 %
Møre og Romsdal 49 %
Nordland 62 %
Oslo 26 %
Rogaland 44 %
Troms og Finnmark 44 %
Trøndelag 37 %
Vestfold og Telemark 40 %
Vestland 51 %
Viken 46 %
Landsgjennomsnitt 45 %