Troms og Finnmark

Trygg Trafikk når ut i hele landet gjennom fylkeskontorene. Distriktslederne er ansvarlige for å ivareta trafikksikkerhetsarbeidet i fylkene i henhold til Trygg Trafikks rolle og planverk.

Troms og Finnmark

Hovedkontor
Trygg Trafikk Troms og Finnmark, Strandvegen 13, 9007 Tromsø // Henry Karlsens plass 1, 9815 Vadsø
Postadresse
Pb 6600, 9296 Tromsø
Regionleder
Helga Anette Melhus
Telefon: 95 16 15 81

I Troms er det stort fokus på trafikkopplæring for barn og unge. Trygg Trafikk og Troms fylkeskommune samarbeider med grunnskolene i kommunene om å gi 4.-klassingene i fylket en god sykkelopplæring. Mer enn 90% av skolene deltar. Elevene får alt opplæringsmateriell gratis i tillegg til sykkelhjelmer. Distriktslederen følger opp lærerne.

Det gis dessuten årlig tilbud om kurs for barnehageansatte i fylket samt studenter ved Universitetet i Tromsø. Vi arrangerer hvert år  nettverksmøter for lærere som underviser i Trafikk valgfag.

I Finnmark har man Prosjektet Bolyst hvor sykkelopplæring i skolen et viktig tiltak, her har et samarbeid mellom Trygg Trafikk, Finnmark Fylkeskommune og Finnmark fotballkrets sikret at alle skolebarn i fylket fra 3-7 klasse har eller skal gjennomføre sykkelprøven. Prosjektet videreføres i 2020 i Finnmark.

Vi vil vi fortsette å jobbe mot ungdomsulykker på snøskuter og ATV, det er dessverre store mørke tall så vi vet ikke omfanget av disse ulykkene.For å nå fram til denne gruppen er samarbeid med skoler i fylket helt nødvendig.

Refleks er også ett av de viktige områder vi må jobbe med i Finnmark, dessverre ser vi at det er mange som dropper å bruke refleks og som vi vet kan fører til alvorlige  ulykker. Her trenger vi hjelp fra mange for å nå ut med info, skal vi få opp refleksbruken må vær enkelt familie ta dette på alvor og sørge for at refleksen er klar når mørke kommer.

Riktig sikring av barn i bil, her jobber vi tett sammen med helsestasjoner og barnehager. Årlige kontroller avdekker en del feilsikring av barn i fylket.

I Troms har fylket foreløpig to kommuner med status «Trafikksikker kommune», Målselv og Skånland. Sørreisa er i prosess og det forventes godkjenning i løpet av 2019.

Kontakt regionskontoret i Troms og Finnmark

Helga Anette Melhus
Helga Anette Melhus Regionleder Troms og Finnmark
Knut Larsen
Knut Larsen Seniorrådgiver Troms og Finnmark

Aktuelt fra Troms og Finnmark

Ny digital læringsportal rulles ut: Her blir elevene sykkeldyktige
05. februar 2020

Ny digital læringsportal rulles ut: Her blir elevene sykkeldyktige

Både praktiske øvelser, teori og refleksjon er vektlagt i den nyutviklede læringsportalen sykkeldyktig.no, som NAF, NCF, SLF og Trygg Trafikk lanserte tirsdag. Der får lærere over hele landet alt undervisningsmateriellet de trenger for å sikre elevene gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende trafikkforståelse.
Les artikkel
Minnemarkeringer landet rundt 2020
20. november 2019

Minnemarkeringer landet rundt 2020

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.
Les artikkel
Bedre statistikk kan hindre ulykker
13. november 2019

Bedre statistikk kan hindre ulykker

Det er store mørketall i statistikken over alvorlige trafikkulykker i Norge. Derfor risikerer vi å famle i blinde når vi jobber mot at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken. Under arbeidet med Nasjonal Transportplan er det på tide å gjøre noe med det.
Les artikkel
Politisk enighet om å videreføre Barnas transportplan
14. juni 2019

Politisk enighet om å videreføre Barnas transportplan

Til tross for at MDG-forslaget om barnevennlig transport i by og bygd ikke ble vedtatt av Stortinget, er det gledelig med tverrpolitisk enighet om at Barnas transportplan skal videreføres i 2021, sier myndighetskontakt Miriam Kvanvik i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Trygg Trafikk-kampanje om barnesikring vinner priser i internasjonal konkurranse
27. mai 2019

Trygg Trafikk-kampanje om barnesikring vinner priser i internasjonal konkurranse

London, England: Kampanjefilmen «Noen kamper er verdt å ta» vant to priser i IN2 SABRE Awards.
Les artikkel
Hva tenkte publikum om Trafikksikkerhetskonferansen 2019?
15. april 2019

Hva tenkte publikum om Trafikksikkerhetskonferansen 2019?

Det var hele 265 deltagere på årets konferanse, og det var mye engasjement å spore både på scenen og i blant publikum.
Les artikkel
Trafikksikkerhetskonferansen 2019 straks i gang
05. april 2019

Trafikksikkerhetskonferansen 2019 straks i gang

Det årlige nasjonale samlingspunktet for alle som jobber med og er opptatt av liv og helse i trafikken går av stabelen på tirsdag. Årets tema fra Trygg Trafikk er blant de mest kompliserte organisasjonen har tatt for seg: hva skjer egentlig når regionreformen får konsekvenser for trafikksikkerhetsfeltet? – Et tilsynelatende smalt tema som har potensiell påvirkningskraft på alle nordmenn der ute, mener Trygg Trafikk-direktøren.
Les artikkel
Visjon og mål i potensiell konflikt
04. april 2019

Visjon og mål i potensiell konflikt

Nullvekstmålet, som vil føre til at flere går og sykler fremfor å kjøre bil, risikerer å komme i konflikt med arbeidet for nullvisjonen fordi de myke trafikantene er mer utsatt for ulykker enn bilistene. – Vi er oppmerksomme på at dette er noe vi må håndtere i årene som kommer, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Les artikkel
Bulkedagen kommer
21. desember 2018

Bulkedagen kommer

Kombinasjonen glatt føre, mørke og førjulsstress skaper en av kalenderens minst hyggelige trafikkmerkedager. Rundt 22. desember hvert år kommer dagen som ofte blir kalt for «Bulkedagen». Ikke bli en del av statistikken dette året. Vi har råd til både deg som kjører bil og deg som tar julehandelen til fots.
Les artikkel
Minnemarkeringer landet rundt 2019
20. november 2018

Minnemarkeringer landet rundt 2019

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.
Les artikkel
Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop
16. november 2018

Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop

Trygg Trafikk-konkurransen #ErDuSikker? - Norges kanskje største innsats for sunne holdninger og kloke valg i trafikken for VGS-elever - er nå i full gang over hele landet. - Konkurransen skaper høyt engasjement og mye diskusjon om trafikksikkerhet, forteller elever ved deltagerskolen Risør videregående skole.
Les artikkel
Felles front for sykkelopplæring i skolen
14. november 2018

Felles front for sykkelopplæring i skolen

Aktører innen veitrafikk, miljø og folkehelse står samlet for å sikre at barna våre får trafikk- og sykkelopplæring i regi av skolen.
Les artikkel
Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen
24. september 2018

Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen

Stortinget har vedtatt at administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens Vegvesen til fylkene. – Trafikksikkerheten må ikke bli skadelidende, mener direktør i Trygg Trafikk.
Les artikkel